Elżbieta Szymanik – nowym Prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie

W dniu dzisiejszym 28.08.2021 r. w Ciechanowie odbyły się wybory na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie. Wstawiło się 79 delegatów z terenu Powiatu Ciechanowskiego (chociaż zgłoszonych było 97 delegatów).

Dotychczasowy Prezes Zarządu Powiatowego Sławomir Morawski po 17 latach pełnienia funkcji prezesa podjął decyzje, że nie będzie ubiegał się o pełnienie tej funkcji w kolejnej kadencji. Obecnie Sławomir Morawski ma 75 lat.

Zjazd dzisiejszy podjął uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie dla Sławomira Morawskiego.

Wybory na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego w Ciechanowie.

Do wyborów zgłoszono dwie kandydatki:

Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i Joanna Potocka – Rak – Starosta Powiatu Ciechanowskiego.

Obie panie uzyskały bardzo dobre wyniki. Delegaci zdecydowali o wyborze kandydatury Elżbiety Szymanik, która uzyskała 45 głosów a jej konkurentka Joanna Potocka – Rak uzyskała 34 głosy. Elżbieta Szymanik, będzie pełnić funkcję Prezesa w latach 2020 – 2024.

Ponadto zjazd uchwalił program działania Powiatowej Organizacji PSL na lata 2020 – 2024 oraz przyjęto 10 nowych członków, którym wręczono legitymacje członkowskie. Były też wewnętrzne odznaczenia. Wręczono najwyższe odznaczenie – medal Wincentego Witosa i dwie złote koniczynki dla działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Warto wspomnieć, że wybory powinny odbyć się jesienią 2020 r. ale ze względu na panującą pandemię zostały przesunięte na późniejszy termin czyli odbyły się w dniu dzisiejszym – 28.08.2021 r.

Elżbieta Szymanik – Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie

Zdjęcie: Ciech24.pl

Źródło: Polskie Stronnictwo Ludowe w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article