Budynek Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek przejdzie głęboką modernizację energetyczną

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego na ten cel przeznaczono ponad 516 tys. zł. w ramach programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO-WM). Umowę w tej sprawie w dniu 28 sierpnia 2021 r. podpisali Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Adam Piotr Budek – Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek.

Adam Piotr Budek – Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek, Ewelina Stawińska – Skarbnik Gminy, Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Konrad Wojnarowski – Przewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego.

Dzięki wsparciu unijnemu budynek Urzędu Gminy zostanie poddany gruntownej modernizacji energetycznej. W ramach projektu zaplanowano prace zbiórkowe w tym m. in. usunięciu z dachu szkodliwego eternitu. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku, strop oraz fundamenty. Wykonane zostanie również nowe pokrycie dachowe.

Ponadto zastosowane zostaną źródła energii odnawialne poprzez zamontowanie ogniw fotowoltaicznych. Efektem działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną a tym samym ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. Termomodernizacja Urzędu Gminy pozytywnie wpłynie na lokalne środowisko. Inwestycja umożliwi dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami a także zapewni wyższe bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania pracownikom Urzędu oraz interesantom.

  • Tytuł projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku
  • Beneficjent: Gmina Gołymin-Ośrodek
  • Całkowita wartość projektu: 821 958,71 PLN
  • Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 516 983,94 PLN
  • Działanie: 4,2 Efektywność energetyczna.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Previous ArticleNext Article