Regimin – otwarcie ścieżki edukacyjno – ekologicznej

W czwartek 29 września 2022 r. w Regiminie została uroczyście otwarta ścieżka edukacyjno – ekologiczna. Celem utworzenia ścieżki jest podniesienie świadomości ekologicznej w warunkach terenowych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w tym dzieci i młodzieży szkolnej, turystów odwiedzających Regimin.

Efektem ekologicznym utworzenia ścieżki jest wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz wytworzenie i pobudzenie chęci poznawczej przyrody wśród wszystkich osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną.

Grupę odbiorców stanowić będą mieszkańcy gminy Regimin, Powiatu Ciechanów, turyści oraz wszyscy uczniowie z terenu naszego powiatu, którzy poprzez organizowane przez szkoły wyjazdy na terenowe zajęcia edukacyjne do naszej ścieżki, zdobędą wiedzę na temat fauny i flory oraz prawidłowych postaw proekologicznych. 

Na ścieżce znajduje się 9 gier ekologicznych zarówno z zakresu ornitologii jak i zoologii. Ścieżka została utworzona w ramach realizacji zadań pn. „Tworzenie Ścieżki Edukacyjno – Ekologicznej w miejscowości Regimin, Gmina Regimin” w związku z podpisaną umową dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 93 350 PLN gdzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi aż 75% całego zadania czyli 70 012,50 PLN

W dniu otwarcia ścieżki edukacyjnej zostały rozstrzygnięte wyniki Gminnego Konkursu Ekologicznego pod nazwą „Eko Ścieżka w Regiminie”. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych.

  • Kategoria I – „Ptaki wokół nas” – plakat, klasy I-III
  • Kategoria II – „Test wiedzy” – klasy I-III
  • Kategoria III – „Test wiedzy” – klasy IV-VI

W konkursie wzięło udział 106 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Regimin (Zeńbok, Szulmierz, Regimin).

Otwarcie ścieżki edukacyjno – ekologicznej

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło informacji: Urząd Gminy w Regiminie.

Previous ArticleNext Article