Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 – Zespół szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie

1 września tradycyjnie oznacza koniec wakacyjnej laby i pierwszy dzień w szkole. Tego dnia we wszystkich ciechanowskich szkołach, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, odbyły się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

Nie inaczej było w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza przy ulicy Orylskiej 9, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące z profilami: humanistycznym z edukacja prawną, językowym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-językowym i ogólnym oraz Technikum kształcące techników ekonomistów, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, spedytorów, usług kelnerskich oraz organizacji turystyki.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy. Następnie poczet flagowy, przy dźwiękach hymnu państwowego, wciągnął flagę państwową na maszt. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrał dyrektor szkoły Tomasz Gumulak.

Powitał on wszystkich uczestników uroczystości: nauczycieli, rodziców i uczniów oraz absolwentów szkoły. Wyraził nadzieję, wszyscy są wypoczęci po wakacjach. Powitał też zaproszonych gości: Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie Anetę Głuszniewską, proboszcza parafii świętej Tekli księdza kanonika Wojciecha Huberta oraz przewodniczącego Rady Rodziców.

Następnie dyrektor szkoły przekazał na ręce uczniów najlepsze życzenia od Starosty Powiatu Ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak. Mówił też o planach i wyzwaniach, jakie na kolejne lata szkolne stawiają sobie zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele i dyrekcja.

Wyraził nadzieję, że zostaną one spełnione, a rok szkolny 2022/23 przyniesie wiele sukcesów szkolnych i prywatnych. Życzył uczniom ocen celujących i bardzo dobrych, by byli oni laureatami olimpiad, uczestniczyli w programach i projektach.

W rozpoczynającym się roku szkolnym, placówka będzie realizowała dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dotyczą one zajęć i staży zawodowych oraz programu Erasmus Plus, w ramach którego zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli wyjechać na praktyki zawodowe do Hiszpanii, do miasta Kordoba w Andaluzji.

Zachęcał uczniów również do udziału w kołach zainteresowań, organizacjach przyszkolnych i wolontariacie. Dyrektor Gumulak życzył też wszystkim optymizmu życiowego i energii, oraz żeby jej wystarczyło do końca roku szkolnego. Podkreślił, że w szkole są też uczniowie z Ukrainy i zwrócił się do nich w kilku słowach w języku ukraińskim.

Następnie głos zabrała dyrektor Aneta Głuszniewska, która życzyła wszystkiego najlepszego uczniom i nauczycielom w imieniu Starosty Powiatu Ciechanowskiego oraz swoim. Wspomniała o czekającym szkołę doposażeniu dydaktycznym polegającym na budowie boiska wielofunkcyjnego i remoncie sali gimnastycznej.

Ksiądz proboszcz opowiedział biblijną przypowieść o wypłynięciu na głębię, czego życzył uczniom, by mogli kształtować swoją osobowość i charakter. Życzył opieki matki Bożej i Ducha Świętego i pobłogosławił zgromadzonych.

Przedstawiciel Rady Rodziców wyraził radość, że wszyscy powrócili z wakacji bezpiecznie, powitał nowych uczniów szkoły i życzył im szybkiej adaptacji, znalezienia nowych przyjaciół i swojego miejsca w nowym środowisku i rzeczywistości.

Na koniec uroczystości nastąpiła prezentacja aż dziewięciorga nowych nauczycieli, którzy będą prowadzili lekcje z uczniami w rozpoczynającym się roku szkolnym. Zostały też podane nazwiska wychowawców klas pierwszych.

Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie nauczycielowi Rafałowi Korzybskiemu dyplomu i medalu za udział w IV Powiatowym Turnieju Petanque. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

Dyrektor Gumulak powiedział, że powstała nowa klasa sportowa z promocją zdrowia i dietetyką. Zainteresowanie nowym profilem było tak duże, że utworzono aż dwie klasy zamiast planowanej jednej.

W każdej z nowych klas jest po 30 uczniów. Klasa o profilu sportowym na terenie Ciechanowa istnieje jeszcze w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article