Dożynki Gminy Opinogóra Górna – Pałuki

Jak co roku, pod koniec sierpnia, seria gminnych i parafialnych uroczystości dożynkowych przetacza się przez cały powiat ciechanowski. W ostatnią niedziele sierpnia 28.08.2022 r. swoje dożynki gminne zorganizował Wójt gminy Opinogóra Górna. Współorganizatorem obchodów był Gminny Ośrodek Kultury a uroczystości tym razem odbyły się w Pałukach.

Pierwszym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta dziękczynna za plony w kościele parafialnym św. Gotarda w Pałukach, która rozpoczęła się w samo południe. Mszę Świętą odprawili proboszczowie parafii: Opinogóra Górna i Pałuki oraz ksiądz prałat Ireneusz Wrzesiński.

Ksiądz Ireneusz Wrzesiński podziękował gospodarzom, księdzu proboszczowi Wacławowi Michalskiemu z Pałuk i księdzu kanonikowi Jarosławowi Arbatowi z Opinogóry, którzy niegdyś pracowali z nim jako wikariusze.

W swojej homilii, która była wyjątkowa, na tle innych homilii głoszonych podczas uroczystości dożynkowych, skupił się na szacunku dla rolnika. Podkreślił, ze dożynki są okazją do podziękowania Bogu za wszelkie owoce ziemi. Są też okazją do rozważań nad statusem społecznym rolnika i wsi. Stwierdził, że praca na roli jest niedowartościowana.

Przytoczył w tym miejscu słowa św. Jana Pawła II z jednej z jego encyklik, w której napisał, że praca na roli jest niedoceniana, co skłania rolników do opuszczania wsi. Papież mówił też przy różnych okazjach, że status rolnika jest statusem podrzędnym społecznie i jako obywatela. Tymczasem są to ludzie pracujący ponad siły, a niedowartościowani. Wprawdzie było to 30 lat temu, a teraz dzięki mechanizacji się to poprawiło, jednak i tak jest ciężko. Ks. Wrzesiński podparł się swoim doświadczeniem z pracy na roli, sprzed ponad 60 lat.

Było to w czasach obowiązkowych dostaw dla państwa pod groźbą więzienia. Pomimo ciężkiej pracy, na słabych, źle sklasyfikowanych ziemiach, plonów nie starczało nawet obowiązkowe dostawy. Wówczas ojciec księdza jechał na ziemie odzyskane w okolice Olsztyna, tam kupował tańsze zboże i przywoził, żeby sprostać srogim wymogom komunistycznego państwa. Ojciec płacił 300 zł za kwintal żyta, a oddając państwu dostawał… 80 zł. Takie były czasy.

Następnie ksiądz dowodził, że szacunek do pracy rolnika wywodzi się z zapisów biblijnych, o czynieniu sobie ziemi poddanej, przypowieści o siewcy i wielu innych przypowieści. Rolnik pozostaje też blisko tajemnicy życia, poprzez to, że ziarno rzucone w glebę najpierw obumiera, by eksplodować życiem. Ale największym przykładem poszanowania pracy rolnika jest związek chleba z eucharystią. Wszak to chleb przemienia się w ciało Chrystusa. Tak więc rolnicy są przez Boga uhonorowani i doceniani.

Wspomniał też, że Władysław Reymont dostał Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”. Dodał, że w czasach komunizmu to polska wieś uratowała kościół. W tym momencie znów przytaczał wiele przykładów ze swojej pracy na roli i jej powiązania z obyczajami chrześcijańskimi, chrześcijańskimi pozdrowieniami w trakcie pracy itp.

Trzeba przyznać, że kazanie ks. Wrzesińskiego było prawdziwą, wielką pochwałą rolnictwa i rolników. Na koniec poprosił Matkę Bożą Siewną i Zielną o ochronę polskiej wsi przed spustoszeniem duchowym i moralnym.

Po homilii rolnicy złożyli dary na ołtarzu: chleb dożynkowy, wino i wodę, wieniec dożynkowy, kosz warzyw i owoców oraz świecę. Po tym wydarzeniu ksiądz proboszcz z Pałuk podziękował wszystkim, którzy przygotowali wieńce. A było ich aż trzydzieści. Po mszy wieńce zostały ustawione w korowód. Dziękował też wszystkim, z nazwiska, za wystrój świątyni, za złożone dary. Głos zabrał też wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk, który podziękował wszystkim księżom za sprawowaną uroczystą mszę świętą i zaprosił na dalszą część święta.

Oficjalne uroczystości, których gospodarzem był wójt Piotr Czyżyk, miały miejsce na placu przy świetlicy wiejskiej w Pałukach. Zaczęły się one przekazaniem chleba gospodarzowi dożynek, wójtowi gminy Opinogóra Górna przez rolników z wszystkich sołectw, z prośbą o sprawiedliwe jego dzielenie, co wójt zadeklarował. Chleb symbolicznie podzielili pomiędzy zebranych wójt i proboszcz.

Następnie dokonano prezentacji przepięknych, imponujących i kolorowych wieńców dożynkowych i potraw regionalnych, przygotowanych przez sołectwa z terenu gminy. Kolejnym punktem programu było wybranie najładniejszego stoiska dożynkowego.

W imieniu jury Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak ogłosiła, że wyróżnione zostają wszystkie stoiska. Słowa te i werdykt potwierdził również wójt Piotr Czyżyk. Wszystkie stoiska okazały się zwycięskie. Następnie jury wręczyło stoiskom pamiątkowe dyplomy i pudełka-niespodzianki od powiatu ciechanowskiego.

O godzinie 15.00 odbył się turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Opinogóra Górna, po którym obecni mogli zobaczyć i wysłuchać występów artystycznych grup i zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Zwieńczeniem występów artystycznych był „Krawczyk Show”, czyli największe przeboje Krzysztofa Krawczyka, w wykonaniu zespołu Kolorowe Gitary.

Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna, która odbyła się pod rozgwieżdżonym niebem. Pogoda dopisała, noc była ciepła i przyjemna. Warto wspomnieć, że dożynkowym uroczystościom towarzyszyło wesołe miasteczko dla najmłodszych i stoiska twórców oraz rękodzieła tradycyjnego.

Zdjęcia z uroczystości dożynkowych – Pałuki 28.08.2022

Przemarsz korowodu dożynkowego – Pałuki

Previous ArticleNext Article