Sędzia Anna Maria Wesołowska gościem szkoły w Grudusku

We wtorek 19.04.2022 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku odbyło się spotkanie z Anną Marią Wesołowską. Większość z nas kojarzy ją jako Sędzia Anna Maria Wesołowska z serialu telewizyjnego emitowanego na antenie TVN.

Serial typu court show przedstawia inscenizację rozprawy sądowej w której procesują się strony. Ich problemy są zazwyczaj prawdziwe a wyroki które zapadają są fikcyjne. Serial w polskojęzycznej telewizji był emitowany w okresie marzec 2006 – grudzień 2011 r.

Anna Maria Wesołowska – Grudusk 19.04.2022

Anna Maria Wesołowska – Łódzka sędzia w stanie spoczynku, orzekała w sprawach karnych i sądach rodzinnych. Współautorka ustawy o świadku koronnym. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej „ośmiornicy” i gangu Popeliny. Uważana za ekspertkę od przestępczości zorganizowanej. Przechodząc w stan spoczynku zaczęła się realizować jako aktorka filmowa, telewizyjna i pisarka.

Publikując książki: Poradnik Prawny Bezpieczeństwo Młodzieży, Bezpieczna młodzież: program prewencyjno-wychowawczy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Zmiany kodyfikacji karnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony prawnej małoletnich, Korupcja w wymiarze sprawiedliwości – symptomy i kulisy.

Ostatnia napisana książka to: Nie kłóćcie się, dziecko w konflikcie okołorozwodowym. Książka będzie dostępna w księgarniach we wrześniu 2022 r.

Anna Maria Wesołowska i Marlena Gałęziewska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku.

Anna Maria Wesołowska podczas wykładu w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku opowiadała o problemach dzieci, młodzieży i dorosłych. Czym jest mowa nienawiści, uporczywe nękanie, problemy rodzinne, przemoc psychiczna – jakie potrafi skutki wyrządzić w ludzkiej psychice. Poruszana była również tematyka najczęstszych przestępstw wśród dzieci i młodzieży oraz jak są krzywdzone dzieci przez dorosłych.

Zebrana publiczność: rodzice, nauczyciele, przedstawiciele służb mundurowych, urzędnicy mogli dowiedzieć się podczas wykładu jak przeciwdziałać przemocy psychicznej oraz czym jest uporczywe nękanie (stalking) – jakie jest to poniżenie dla prześladowanej osoby oraz jak pomóc pokrzywdzonym. Publiczność mogła również dowiedzieć się jak wygląda praca sędziego.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: informacje podczas wykładu.

Previous ArticleNext Article