Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych

W dniu dzisiejszym 19 kwiecień 2022 r. obchodzimy święto 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Pułk stacjonował w Ciechanowie w latach 1921 – 1939. 11 Pułk Ułanów Legionowych jako pierwszy wkroczył do Wilna a Marszałek Piłsudski ustanowił ten dzień Świętem 11 Pułku Ułanów.

W 1932r. na terenie ówczesnego Powiatu Ciechanowskiego ukazywał się dwutygodnik regionalny a w nim kilka stron było poświęconych kronice Ciechanowa (wydanie PDF z 31 maja 1932r.). I tak w wydaniu z dnia 31 maja 1932r. dowiadujemy się jak przebiegały uroczystości święta pułkowego – 11 Pułku Ułanów Legionowych.

W dniu dzisiejszym 19.04.2022 r. władze powiatu ciechanowskiego przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie złożyli kwiaty oddając pamięć żołnierzom walczącym w obronie Ojczyzny.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

Previous ArticleNext Article