Senator Bieńkowski wybrany Wiceprzewodniczącym Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej

Senator Krzysztof Bieńkowski został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentarnej Grupy Polsko-Tureckiej.

Celem Parlamentarnej Grupy Polsko-Tureckiej jest promowanie współpracy oraz dialogu między Polską a Turcją. Grupa organizuje regularne spotkania, konferencje i wizyty studyjne, które umożliwiają obu krajom wymianę poglądów na temat bieżących kwestii politycznych, gospodarczych i społecznych.

– Współpraca Polsko-Turecka ma długą historię, a w ostatnich latach uległa znacznemu zacieśnieniu, dzięki m.in. partnerstwu strategicznemu na wielu płaszczyznach. Jesteśmy ważnymi partnerami handlowymi i inwestycyjnymi. Uważam, że przyszłość współpracy naszych państw rysuje się w jasnych barwach – powiedział Senator Bieńkowski.

Źródło: Biuro Senatora Krzysztofa Bieńkowskiego

Previous ArticleNext Article