Senator Krzysztof Bieńkowski za zmianą przepisów o dodatku dla sołtysów

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu RP Senator Krzysztof Bieńkowski zagłosował za projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Projekt ten ma na celu przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum 7 lat (obecnie 8 lat), a także rozszerzenie katalogu osób uprawnionych o sołtysów, którzy pełnili funkcję przed 1990 rokiem.

– Sołtysi pełnią ważną rolę w lokalnych społecznościach i zasługują na należyte wsparcie. Obecne przepisy były niesprawiedliwe wobec tych sołtysów, którzy pełnili funkcję przez wiele lat, ale nie spełnili wymogu 8-letniego stażupowiedział Senator Bieńkowski.

Senator Bieńkowski poparł również propozycję Senatu, aby zmniejszyć liczbę osób wymaganych do złożenia pisemnych oświadczeń potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa z 5 do 3. Jego zdaniem, ułatwi to postępowanie dowodowe i pozwoli na przyznanie świadczeń większej liczbie uprawnionych osób.

Senator Krzysztof Bieńkowski

Źródło: Biuro Senatora Krzysztofa Bieńkowskiego

Previous ArticleNext Article