„Senator Krzysztof Bieńkowski wybrany Wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Grupy Polsko-Chińskiej”

Senator Krzysztof Bieńkowski reprezentujący okręg ciechanowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Grupy Polsko-Chińskiej. Grupa ta ma na celu promowanie współpracy i dialogu między Polską a Chinami.

– Współpraca między naszymi krajami ma ogromne znaczenie dla obu stron. Należy zacieśniać relacje Polsko-Chińskie na wielu obszarach i promować wymianę doświadczeń między naszymi krajami, dlatego tym bardziej się cieszę, z dzisiejszego wyboru posłów i senatorów – powiedział Senator Bieńkowski.

Parlamentarna Grupa Polsko-Chińska skupia parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych z Sejmu i Senatu. Jej celem jest pogłębianie współpracy między Polską a Chinami w takich obszarach jak handel, inwestycje, turystyka, kultura i edukacja.

 

Źródło: Biuro Senatora Krzysztofa Bieńkowskiego

Previous ArticleNext Article