60-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie i Gminny Dzień Strażaka Gminy Gołymin-Ośrodek

W dniu 11 maja 2024 na placu przy Szkole Filialnej w Gostkowie odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie połączone z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka Gminy Gołymin-Ośrodek. Tego dnia został również wręczony sztandar ufundowany przez Pawła Goca i Zarząd OSP w Gostkowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą polową odprawioną przez księdza kanonika Wacława Michalskiego – proboszcza parafii pw. św. Gotarda w Pałukach. W trakcie kazania ksiądz zwrócił się do strażaków: „Drodzy druhowie, to że służycie innym to znaczy, że szanujecie każde mienie ludzkie, a przede wszystkim życie ludzkie. Bo wielu z was narażało to życie, nie tylko na utratę, ale i na uszczerbek przy różnych akcjach gaśniczych, czy ratujących życie ludzkie. Niebem zachwycali się święci, nie tylko tym, które jest nad nami, ale niebo jest tam, gdzie jest w sercu miłość, szacunek dla drugiego człowieka – nawet o odmiennych poglądach. Nie musimy się zgadzać we wszystkim, ale jako ludzie w różnym wieku, mamy siebie szanować(…).

Życie jest bowiem wielkim darem, a zarazem ogromnym zadaniem. I wy to zadanie zrealizowaliście. Cieszę się, że pośród was macie sponsora, który rzeczywiście rozwija się nie tylko technicznie, ale rozwija się także duchowo, gdyż gotów był zafundować sztandar. Życie jest wielkim darem, wy dobrze o tym wiecie wyruszając na akcje gaśnicze, ratując to życie i mienie. To jest dar, który można łatwo także roztrwonić. Ale można też dzięki łasce Bożej i współpracy z nią niezmiernie go podnosić. Cieszę się, że pomnażacie nie tylko te dobra materialne, ten sztandar, który jest wyrazem zewnętrznym, takim darem dla was. Ale pomnażacie przez właśnie tego ducha wspólnoty, dzięki której spotkaliśmy się tutaj.”

Kolejnym punktem obchodów był uroczysty apel, w trakcie którego sztandar został poświęcony oraz wręczony jednostce OSP w Gostkowie. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu, zaproszonych gości przywitał Adam Piotr Budek – Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechanowie oraz Prezes Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołyminie-Ośrodku. Następnie został odczytany rys historyczny OSP w Gostkowie oraz akt ufundowania sztandaru: „Aby sztandarem tym nawiązać do największych wartości, tradycji i dobrego imienia strażackiej służby. Aby za najwyższy trud i ofiarność w ratowaniu życia i mienia ludzkiego przed pożarami oraz innymi zagrożeniami dać symbol swego przywiązania i więzi społeczeństwa ze strażakami, by pod sztandarem tym kształtowały swoje postawy patriotyczne kolejne pokolenia.”

O symboliczne wbicie Gwoździa Nadania poproszono fundatorów sztandaru: Pawła Goca oraz w imieniu Zarządu OSP w Gostkowie Wiceprezesa – Naczelnika OSP w Gostkowie druha Janusza Augustyniaka. Następnie pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru wbili zaproszeni na uroczystość goście, między innymi: Wiesław Balcerzak – radny powiatu ciechanowskiego, Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Janusz Kowalski – radny powiatu ciechanowskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Gajewski, Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek Adam Piotr Budek, Przewodnicząca Rady Gminy Gołymin-Ośrodek Agnieszka Fabisiak, Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska, Wójt Gminy Karniewo Michał Jasiński.

W dalszej części uroczystości ksiądz proboszcz poświęcił sztandar, a następnie został odczytany akt nadania sztandaru, który podpisał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński.

Po odczytaniu aktu nadania Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Adam Piotr Budek wręczył sztandar Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie druhowi Dariuszowi Boguszowi.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia, Ochotnicza Straż Pożarna w Gostkowie została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa „za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej”. Uchwałę o nadaniu odznaczenie podpisał Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak. Odznaczenie wręczone zostało przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druha Adama Piotra Budka w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie brygadiera Tomasza Gajewskiego.

Następnie wręczono indywidualne odznaczenia dla wyróżniających się strażaków:

  • złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został: druh Henryk Tomczak
  • srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został: druh Zbigniew Bogusz
  • brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został: druh Cezary Borkowski
  • odznaką „Wzorowy strażak” odznaczeni zostali: druhna Magdalena Radulska, druh Mirosław Kierszak
  • odznaką za wysługę lat z okazji 60-lecia odznaczony został: druh Ryszard Gotowicki
  • odznaką za wysługę lat z okazji 50-lecia odznaczony został: druh Stanisław Bogusz
  • odznaką za wysługę lat z okazji 40-lecia odznaczeni zostali: druh Janusz Augustyniak, druh Jerzy Kanclerz
  • odznaką za wysługę lat z okazji 30-lecia odznaczeni zostali: druh Dariusz Bogusz, druh Sławomir Rydzewski, druh Tadeusz Pieckowski, druh Tadeusz Zawadzki, druh Grzegorz Ćwikliński, druh Mariusz Kania
  • odznaką za wysługę lat z okazji 20-lecia odznaczeni zostali: druh Zbigniew Kanclerz, druh Zbigniew Bogusz, druh Dariusz Ruszczyński, druh Grzegorz Ćwikliński, druh Stanisław Sakowski
  • odznaką za wysługę lat z okazji 10-lecia odznaczeni zostali: druh Adam Sosnowski, druh Cezary Borkowski.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia. Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną w Gostkowie pamiątkowym Medalem „Pro Masovia”.

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie uhonorowali druhów: Ryszarda Gotowickiego, Stanisława Bogusza oraz Janusza Augustyniaka specjalnymi pamiątkowymi dyplomami.

Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości.

Jan Andrzej Kaluszkiewicz- Starosta Powiatu Ciechanowskiego:

„Z okazji wręczenia sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie, w imieniu mieszkańców i władz samorządowych powiatu ciechanowskiego składamy serdeczne gratulacje dla wszystkich druhów oraz ich rodzin. To wyjątkowy moment dla społeczności lokalnej. Sztandar jest symbolem tradycji i historii oraz najważniejszym znakiem rozpoznawczym jednostki.

Buduje silne poczucie wspólnoty. To duchowy i fizyczny znak solidarności strażaków, który budzi w nich dumę i motywuje do działania, wzmacnia więzi między członkami jednostki i przypomina o ich wspólnym celu. Niech ten sztandar będzie świadkiem samych dobrych, bezpiecznych lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie, a św. Florian – wasz patron niebieski, niech was zawsze chroni i strzeże.”

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego zwrócił się do strażaków w swoim liście:

„Druhny i Druhowie, mówicie, że strażakiem się nie bywa, ale strażakiem się jest. Zauważamy to niemal każdego dnia, ponieważ, niezależnie od swojego wieku, dobrowolnie poświęcacie swój wolny czas i angażujecie się w niebezpieczne akcje na rzecz ochrony mieszkańców. Od lat służba strażacka, zarówno ta zawodowa, jak i ochotnicza, uważana jest za najbardziej wszechstronną i wymagającą służbę ratowniczą. Zakres Waszych działań jest niezwykle szeroki. To Wy jesteście pierwsi przy pożarach, czy też na miejscu wypadku i to Wy jako pierwsi udzielacie pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczacie miejsce zdarzenia. Usuwacie także powalone drzewa, wypompowujecie wodę z zalanych pomieszczeń, zabezpieczacie zerwane dachy, bierzecie udział w akcjach poszukiwawczych. Narażacie zdrowie i życie w imię ratowania innych. Wszelkie zdarzenia, szkolenia i manewry traktujecie jak swoje powołanie i obywatelski obowiązek.

Zdaję sobie sprawę z tego, że wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych to inwestycja w bezpieczeństwo Mazowszan. Dlatego jestem dumny, że od 2006 r. do 2023 z budżetu województwa przeznaczyliśmy na ten cel, w różnej formie, blisko 198 mln zł. Na rok 2024 Sejmik Województwa Mazowieckiego zaplanował ponad 37,5 mln zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu i pojazdów dla OSP, remonty i modernizację strażnic oraz kupno drobnego asortymentu pożarniczego.”

Druh Antoni Jan Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego w swoim liście zwraca się do strażaków:

„Wręczenie sztandaru to niezwykłe, a zarazem doniosłe wydarzenie w życiu każdej Ochotniczej Straży Pożarnej. W polskiej tradycji sztandar ma wymiar szczególny. To symbol najwyższych wartości narodu – patriotyzmu, wolności, a także co pokazała historia, wielkiego męstwa, godności i honoru. To także wielkie święto tych, którzy zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideami służenia społeczeństwu, niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie.”

Adam Piotr Budek – Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek:

„Chciałem pogratulować jednostce OSP w Gostkowie tego sztandaru. Staraliście się o niego, udało się go dzisiaj na pięknej uroczystości już Wam wręczyć. Z tego miejsca, wszystkim druhom z gminy Gołymin-Ośrodek i tu obecnym z parafii Pałuki, życzyć wszystkiego co dobre w życiu prywatnym, żeby ten czas, który spędzacie w strażnicach nie był kłopotliwy dla waszych rodzin i podziękować za poświęcenie, za ten dźwięk syreny, który słyszymy, wiem, że zawsze ktoś wyjedzie. W imieniu własnym jako Wójt Gminy Gołymin i w imieniu mieszkańców gminy, chciałem podziękować za to Wasze poświęcenie.”

Na zakończenie Prezes OSP Gostkowo druh Dariusz Bogusz podziękował za udział w uroczystości i zaprosił uczestników na uroczysty obiad.

Zdjęcia z uroczystości – Gostkowo, Gmina Gołymin – Ośrodek 11.05.2024

 

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article