Senator Krzysztof Bieńkowski uczestniczy w konferencji Women of NATO

14 czerwca 2024 r. Senator RP Krzysztof Bieńkowski uczestniczył w konferencji Women of NATO zorganizowanej przez 5 Mazowiecką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas konferencji omawiano rolę i pozycję kobiet w siłach zbrojnych NATO.

– Kobiety odgrywają coraz większą rolę w wojsku i są coraz bardziej cenione za swoje umiejętności i kompetencje – powiedział Senator Bieńkowski.

Senator Bieńkowski pochwalił również inicjatywę 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Podkreślił, że tego typu inicjatywy są bardzo ważne, ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń między kobietami-żołnierzami służącymi w 5 MBOT, a reprezentantkami armii: USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii oraz dobrych praktyk w zakresie udziału kobiet w siłach zbrojnych.

Źródło: Biuro Senatora Krzysztofa Bieńkowskiego

Previous ArticleNext Article