Ślubowanie klas mundurowych i zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie

W piątek 25 czerwca 2021 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego połączone ze złożeniem ślubowania klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz II klasy mundurowej w Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie.

– Uroczystość była opóźniona z powodu pandemii. Ślubowanie złożyło 30 kadetów oddziału przygotowania wojskowego oraz 20 uczniów II klasy mundurowej – poinformował nas ppłk. Szczepaniak Karol Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak, Wicestarosta Marek Marcinkowski, Kuratorium Oświaty w Warszawie – Dyrektor delegatury w Ciechanowie Jacek Zawiśliński, Wojskowa Komenda Uzupełnień  – ppłk mgr inż. Krzysztof Futyma oraz przedstawiciele 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej i Policji w Ciechanowie.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article