STANOWISKO RADY GMINY CIECHANÓW – pełne poparcia dla działalności Wójta Gminy Ciechanów – Stefana Pawłowskiego

STANOWISKO RADY GMINY CIECHANÓW z dnia  11 stycznia 2024 r. w sprawie pełnego poparcia dla działalności Pana Stefana Pawłowskiego, pełniącego funkcję Wójta Gminy Ciechanów.

My Radni Gminy Ciechanów, działający w oparciu o otrzymany przez Wyborców mandat zaufania społecznego, w związku z nasilającymi się informacjami o możliwych roszadach/zmianach osobowych w wykonywaniu funkcji Wójta Gminy Ciechanów, kierując się troską o dobro Gminy, niniejszym wyrażamy swoje całkowite poparcie dla działalności Pana Stefana Pawłowskiego – pełniącego obecnie funkcję Wójta.

Chcielibyśmy zauważyć, że z dniem 13 marca 2023 roku, Pan Stefan Pawłowski został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji Wójta Gminy Ciechanów. Zgodnie z art. 28 f ustawy o samorządzie gminnym, funkcja ta ustaje dopiero z chwilą objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Oznacza to więc, że Pan  Stefan Pawłowski sprawuje funkcję Wójta Gminy Ciechanów aż do czasu wyboru nowego wójta i objęcia przez niego obowiązków, co nastąpi dopiero po powszechnych wyborach samorządowych w kwietniu 2024 roku.

Mając to na względzie, a jednocześnie kierując się dobrem Gminy Ciechanów i Jej mieszkańców, w dniu 29 marca 2023 roku, jako Rada Gminy podjęliśmy uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów przedterminowych, a tym samym, dając już wtedy wyraz poparcia i zaufania dla Pana Stefana Pawłowskiego uznaliśmy, że będzie On osobą właściwą, zaś wybory przedterminowe byłyby niepotrzebnym zamieszaniem, które zdestabilizowałoby sytuację w Gminie i uderzałoby w interesy mieszkańców.

Stefan Pawłowski – Wójta Gminy Ciechanów

Obecnie, tj. po blisko roku działalności Pana Stefana Pawłowskiego jako Wójta, uważamy, że podjęta przez nas decyzja była słuszna, a przedłożone zaufanie właściwie ulokowane. Jako Radni widzimy zauważalny rozwój Gminy, przyrastające inwestycje oraz rosnący budżet gminny. Tym samym uważamy, że Pan Stefan Pawłowski jest właściwym włodarzem i dlatego pragniemy niniejszym stanowiskiem zadeklarować nasze całkowite poparcie dla Jego działań.

Uważamy nadto, że ewentualne zmiany osobowe na tym stanowisku odbiją się negatywnie na Gminie. Wprowadzi to niepotrzebny zamęt i chaos w funkcjonowaniu Urzędu, a także z dużym prawdopodobieństwem wyhamuje rozwój Gminy i kontynuację podjętych inwestycji oraz ambitnych zamierzeń.

Dlatego też, niniejszym stanowiskiem przedkładamy naszą pełną aprobatę dla obecnego Wójta Gminy Ciechanów Pana Stefana Pawłowskiego i pragniemy, aby to mieszkańcy Gminy Ciechanów w wolnych i demokratycznych wyborach samorządowych planowanych na kwiecień 2024 roku zdecydowali o tym, kto zostanie Wójtem Gminy na kolejną kadencję.  Co więcej, w naszej ocenie, zmiany w tym zakresie byłyby niezgodne z prawem, co dodatkowo zdestabilizowałoby sytuację Gminy Ciechanów w tym newralgicznym momencie.

Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Previous ArticleNext Article