Komunikat Wójta Gminy Ciechanów – Stefana Pawłowskiego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ciechanów
W związku z licznymi informacjami odnośnie odwołania mnie z funkcji Wójta Gminy Ciechanów, pragnę Państwa poinformować, że do ostatniego dnia będę wykonywał powierzoną funkcję z pełnym zaangażowaniem.

W dniu 13 marca 2023 r., decyzją Premiera RP zostałem wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta Gminy Ciechanów, 27 marca 2023 r. na posiedzeniu Komisji Rady Gminy została podjęta inicjatywa przez radnych gminy o przyjęciu Uchwały o nieprzeprowadzaniu wyborów przedterminowych.

Stefan Pawłowski – Wójta Gminy Ciechanów

W dniu 29 marca 2023 r. Rada Gminy Ciechanów jednogłośnie zdecydowała przedłużyć mi mandat do sprawowania funkcji wójta do wyborów samorządowych, które według zapowiedzi maja się odbyć w dniu 7 kwietnia 2024 r. Była to suwerenna, demokratyczna i zgodna z Ustawą o Samorządzie Gminnym decyzja Rady Gminy, a więc przedstawicieli mieszkańców. Uchwała ta nie była zakwestionowana w ustawowym terminie przez Wojewodę Mazowieckiego i nabrała mocy obowiązującej. Intencją Rady Gminy przy podejmowaniu stosownej Uchwały było dobro Gminy oraz sprawne funkcjonowanie Urzędu.

Pragnę podkreślić, że każda moja decyzja podejmowana w trakcie pełnienia funkcji Wójta była podyktowana dobrem mieszkańców gminy Ciechanów. Moje zaangażowanie przyniosło efekty w postaci pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje. W roku 2023 była to kwota ok. 25 mln. Dzięki pozyskanym środkom budżet Gminy wzrósł w stosunku do roku 2023 o ponad 30 %, do kwoty 68,4 mln zł w roku 2024, a na inwestycje zostało przeznaczone ponad 30 mln zł.

Zaplanowane jest wiele inwestycji do których sukcesywnie przystępujemy od nowego roku ogłaszając kolejne przetargi. Niezrozumiałe jest dla mnie działanie osób, które chcą wprowadzić destabilizację w Urzędzie wbrew podjętej decyzji Radnych Gminnych, szczególnie w kontekście tak krótkiego okresu jaki pozostał do wyborów samorządowych. Działania te negatywnie wpływają na prace samego urzędu i budzą niepokój wśród pracowników.

Decyzja o moim ewentualnym odwołaniu budziłaby zatem istotne wątpliwości prawne, gdyż kwestionowałaby wolę Radnych Gminy wyrażoną Uchwałą z dnia 29 marca 2023r. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest to próba pozbycia się mojej osoby jako kandydata na Wójta Gminy Ciechanów w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. i próba zainstalowania oraz wypromowania kandydata bez żadnego dorobku i sukcesów w pracy na rzecz Gminy Ciechanów.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w cała intrygę zaangażowane są osoby przeciwko, którym aktualnie toczone są postępowania w sprawach karnych dotyczących działania na szkodę Gminy Ciechanów. Niedopuszczalne byłoby powierzenie takim osobom losów Gminy w najbliższych miesiącach. To przecież mieszkańcy Gminy wybiorą już za niespełna 3 miesiące Wójta Gminy Ciechanów oraz radnych gminnych w wolnych i demokratycznych wyborach.

Zapewniam, że mimo wszelkich przeciwności powierzoną funkcję Wójta będę wykonywał z pełnym zaangażowaniem.
Pozdrawiam Stefan Pawłowski

Źródło: Facebook – Urząd Gminy Ciechanów

Previous ArticleNext Article