Wręczenie stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych

W dniu dzisiejszym 05.10.2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym.

Stypendia są przyznawane uczniom za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, tj. najlepszym maturzystom oraz laureatom lub finalistom olimpiady, konkursu lub turnieju.

Najlepsi maturzyści 2021 roku to:

 • Anna Błaszczak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie;
 • Magda Zbrzeska – uczennica Technikum Nr 1 w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie;
 • Małgorzata Młodzianowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie;
 • Małgorzata Rogowska – uczennica Technikum Nr 2 w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie;
 • Justyna Perkowska – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie;
 • Karol Adam Szymczak – uczeń Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
 • Kacper Konwerski – uczeń Technikum Nr 4 w Ciechanowie w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.

Laureaci i finaliści olimpiad:

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

 • Stanisław August Kowalski – laureat XLVII Olimpiady Historycznej;
 • Tomasz Leszczyński – finalista XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej;
 • Kacper Leszczyński – finalista XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej;
 • Weronika Wysmyk – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie;
 • Julia Niepytalska – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

 • Bartosz Konarzewski – finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • Zuzanna Klimkiewicz – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży;
 • Wiktoria Ostrowska – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży;
 • Natalia Żebrowska – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

 • Paulina Karolak – laureatka XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Źródło: Informacja prasowa Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

Previous ArticleNext Article