Powiat Ciechanowski finansuje „Szkołę Rodzenia” – podpisanie umowy

W poniedziałek 20 lutego 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, reprezentowanym przez Starostę – Jana Andrzeja Kaluszkiewicza i Wicestarostę – Marka Marcinkowskiego, a Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, reprezentowanym przez Dyrektora – Andrzeja Kamasę.

Podpisanie umowy

W bieżącym roku w budżecie Powiatu Ciechanowskiego zabezpieczono kwotę 50000 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”, z którego będzie mogło skorzystać 200 uczestników Programu.

Program pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” skierowany jest do kobiet ciężarnych zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego oraz ich współmałżonków i partnerów życiowych.

Głównym celem Programu jest zwiększanie wiedzy przyszłych rodziców z zakresu ciąży i porodu oraz przyszłej opieki nad nowo narodzonymi i z niecierpliwością wyczekiwanymi maleństwami. W ramach realizacji przedmiotowego Programu prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Udział w programie jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem: 729 055 941

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article