Uroczysta Sesja Rady Gminy Ciechanów – pożegnanie Wójta Marka Kiwita

W piątek 24 lutego 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów odbyła się uroczysta 54. sesja Rady Gminy podczas której były już Wójt Gminy Ciechanów – Marek Kiwit pożegnał się z pracownikami, samorządowcami, przedsiębiorcami, mieszkańcami Gminy Ciechanów. Marek Kiwit oznajmił że odchodzi na emeryturę.

Wśród zaproszonych gości byli: Arkadiusz Iwaniak – Poseł na Sejm RP IX kadencji, Paweł Obermeyer – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów, Łukasz Kapczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, Adam Budek – Wójt Gminy Gołymin, Marek Piotrowicz – Wójt Gminy Grudusk, Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk, Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna, Michał Jasiński – Wójt Gminy Karniewo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z Gminy Ciechanów i Powiatu Ciechanowskiego, Dyrekcja – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie, przedsiębiorcy, Sołtysi, Radni Gminy Ciechanów, emerytowani i obecni pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele służb mundurowych: Policji i Straży Pożarnej z Ciechanowa oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Ciechanów.

Podczas swojego wystąpienia Marek Kiwit wspominał lata swojej kadencji, były to lata 1994 – 2023. 10 sierpnia 1994 r. Rada Gminy Ciechanów w składzie: Zmudczyński Leszek – przewodniczący, Hanna Murawska wiceprzewodnicząca, Andrzej Wesołowski – wiceprzewodniczący oraz wymienił wszystkich radnych… podjęła decyzję o powołaniu Marka Kiwita na stanowisko Wójta Gminy Ciechanów.

Jak powiedział Marek Kiwit: nikt mnie wtedy nie znał Proszę Państwa, przyjechałem jako wiceprezes GSu z Gruduska (GS – sklepy typu Gminna Spółdzielnia utworzone w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej działające na wsi i w małych miastach mające w tamtych czasach monopol w handlu).

Zameldowałem się na przesłuchaniu radnych, było nas dziesięcioro kandydatów po głosowaniu usłyszałem wynik a dokładnie 10:8 wygrałem wtedy z była – aktualną panią sekretarz z którą później przepracowałem 25 lat z panią Marią Nadratowską.

Nikogo nie znałem, terenu nie znałem a na drugi dzień dowiedziałem się że wśród pracowników jedynym facetem to jestem Ja. Starałem się w bardzo szybkim tempie zapoznać się ze wszystkimi ludźmi co mamy budować, jak Gminę rozwijać.

W 1994 r. mieszkańców w Gminie Ciechanów było nas tylko 5200, 6 szkół podstawowych, 6 jednostek OSP typu M – typu tylko motopompy. Aktualnie mieszkańców Gmina liczy 7300.

Przez 28 lat i 7 miesięcy współpracowałem z 71 Radnymi, ze 112 Sołtysami. W tym okresie czasu wybudowaliśmy trzy stacje uzdatniania wody: Gumowo, Chotum i Sokołówek łącznie 203 km. sieci wodociągowej wraz z przyłączamy i 25 km. sieci kanalizacyjnej, 65 km dróg bitumicznych, 10 km. potrójnego utwardzenia, 16 km. dróg żwirowych.

Zostały wybudowane również następujące ulice z kanalizacją deszczową i chodnikami. Zostały wybudowane jak i przebudowane (odnowione) szkoły podstawowe w Gumowie i Chotumiu.

W dalszej części swojego wystąpienia były już Wójt Gminy Ciechanów – Marek Kiwit wspominał inwestycje jakie odbywały się na terenie Gminy Ciechanów, wspominał i dziękował samorządowcom, pracownikom, przedsiębiorcom z którymi w latach swojej kandydatury współpracował.

Następnie swoje wystąpienia mieli samorządowcy którzy współpracowali z byłym już Wójtem Gminy Ciechanów – wspominali i z zadowoleniem opowiadali o współpracy z nim, dziękując mu za ten wspaniały czas…

Prezydent Miasta Ciechanów – Krzysztof Kosiński w swoim wystąpieniu powiedział: że przez ponad 8 lat jako Prezydent Miasta Ciechanów współpracował z Wójtem Gminy Ciechanów  Markiem Kiwitem, ocenił ten czas bardzo, bardzo pozytywnie. Cieszę się też z tego i mam taką satysfakcję że w ostatnich wyborach w 2018 r. podczas II tury wyborów na Wójta Gminy Ciechanów byłem wśród wielu osób którzy też Cię popierali o wybór na kolejną kadencję…

Paweł Obermeyer – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – podczas swojego wystąpienia podziękował za bardzo długie lata współpracy oraz w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika wręczył mu medal pamiątkowy Pro Masovia – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Zdjęcia z uroczystej sesji

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Informacje podczas 54. Sesji Rady Gminy Ciechanów – 24.02.2023.

Previous ArticleNext Article