Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Ciechanowie im. 11 Pułku Ułanów Legionowych z braku możliwości udziału w uroczystościach związanych z świętem patrona szkoły, który przypada na dzień 19 kwietnia, postanowili nagrać film gdzie recytują wiersz Ciechanowskiego poety Czesława Słońskiego „Nasi Ułani” w 1932r.

19 Kwietnia 1919 roku 11 Pułk Ułanów Legionowych który później stacjonował w Ciechanowie jako pierwszy wkroczył do Wilna a Marszałek Piłsudski ustanowił ten dzień Świętem 11 Pułku Ułanów.

W 1932r. na terenie ówczesnego Powiatu Ciechanowskiego ukazywał się dwutygodnik regionalny a w nim kilka stron było poświęconych kronice Ciechanowa.

I tak w wydaniu z dnia 31 maja 1932r. dowiadujemy się jak przebiegały uroczystości święta pułkowego – 11 Pułku Ułanów Legionowych.

Dla uczniów Liceum Mundurowego to wyjątkowe święto Patrona szkoły oraz 5 rocznica przyjęcia nadania imienia szkole 11 pułku Ułanów Legionowych.

W godzinach porannych wicedyrektor szkoły oraz jedna z uczennic złożyła kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie.

Epidemia Koronawirus COVID-19 przeszkodziła w zaplanowanych uroczystościach które w ostatnich latach odbywały się 19 kwietnia.

Na zdjęciu obok uczeń I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Ciechanowie im. 11 Pułku Ułanów Legionowych składa kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie w dniu 19 kwietnia 2020r.

Fot. Kamil Kowalski

Previous ArticleNext Article