Szczególna Gala Ciechanowskiego Oddziału PCK

W środę 7 grudnia 2022 w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej odbyła się szczególna i wyjątkowa uroczystość Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ciechanowie, która miała związek z jubileuszem stulecia istnienia PCK.

Wydarzenie pod nazwą „Sto Lat Niepodległej – 100 Lat Polskiego Czerwonego Krzyża” to nie tylko VII Gala Honorowego Krwiodawstwa, ale również prelekcja „Honorowi dawcy krwi – w służbie Polsce, Polakom i Mazowszu”, jak zawsze barwny i porywający występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, koncert utalentowanej młodzieży czerwonokrzyskiej, jak i koncert pieśni patriotycznych.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pod nazwą „Niepodległa i Polski Czerwony Krzyż – 100 lat służby narodowi i przyszłym pokoleniom”.

Gale otworzyła Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie Bożena Podleńska, po czym oddała głos prowadzącym. Zapowiedzieli oni duet LZA „Ciechanów”, który ze stosowną powagą wykonał wiązankę dostojnych polskich pieśni patriotycznych. Następnie powitano zaproszonych gości – przedstawicielkę Wojewody Mazowieckiego Annę Żebrowską i przedstawicielkę Marszałka Województwa Mazowieckiego Wiesławę Krawczyk, Starostę Ciechanowskiego Joannę Potocką-Rak, przedstawicielkę Prezydenta Miasta Ciechanów Olgę Zmudczyńską-Pabich, władze krajowe PCK, Jana Marię Jackowskiego – senatora RP, Annę Cicholską – posła na Sejm RP, Macieja Wąsika – posła na Sejm RP, Rafała Romanowskiego – posła na Sejm RP, byłego posła Marka Jakubiaka, byłego posła Mirosława Koźlakiewicza, duchowieństwo, dyrektorów delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie, Kuratorium Oświaty, służb zatrudnienia, Narodowego Funduszu Zdrowia, radnych powiatowych, władze samorządowe, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli służby zdrowia i oświaty, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, spółek komunalnych i mediów.

Następnie z krótkim wykładem na temat zdrowia i znaczenia krwi i krwiodawstwa wystąpiła Iwona Drążkiewicz, pracownik naukowy Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. Po wykładzie organizatorzy przystąpili do uhonorowania zasłużonych dawców krwi.

Po hymnie RP wręczono odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP. Złote Krzyże Zasługi otrzymało 7 honorowych krwiodawców: Mirosław Grzelak (ponad 40 litrów krwi), Andrzej Makowski (ponad 40 litrów krwi), Sławomir Ostrowski (42 litry krwi), Sławomir Ostrowki, Andrzej Otowski (ponad 62 litry krwi), Mirosław Popielnicki (46 litrów krwi) oraz Marek Więckowski (ponad 50 litrów krwi).

Wręczono też 7 Srebrnych Krzyży Zasługi oraz 2 Brązowe Krzyże Zasługi. Uhonorowani otrzymali również okolicznościowe upominki. Odznaczonym dziękowała Anna Cicholska, poseł na Sejm RP oraz Anna Żebrowska, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu, przyznanych przez Ministra Zdrowia. Odznaczeniem tym uhonorowano 9 krwiodawców. Odznaczonym, oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK w Ciechanowie, który wyróżnia się aktywnością na tle całej Polski, dziękował senator RP Jan Maria Jackowski oraz starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Polski Czerwony Krzyż nadał wyróżnienie o nazwie „Kryształowe Serce” za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego krwiodawstwa. Jest to najważniejsze wyróżnienie w honorowym krwiodawstwie przyznawane za szczególne zasługi przez PCK. Otrzymały je dwie osoby – honorowi krwiodawcy.

PCK przyznał też wyróżnienia zbiorowe – odznaki honorowe w uznaniu za zasługi dla honorowego krwiodawstwa. Powędrowały one do klubów honorowych dawców krwi: przy OSP Opinogóra Górna oraz przy Urzędzie Gminy w Sońsku. W końcu przyznano odznaki honorowe PCK – II stopnia (2 osoby), III stopnia (3 osoby) i IV stopnia (10 osób).

Przerywnikiem w oficjalnych uroczystościach był ponowny występ LZA „Ciechanów” – grupa młodzieżowa, z utworem pt. „Lipka”.
Po uroczej piosence, w ciekawej aranżacji, PCK nadał odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia (10 osób), II stopnia (10 osób) i III stopnia (10 osób).

Na zakończenie prowadzący podziękowali sponsorom wydarzenia i zaprosili do wystąpienia Wiesławę Krawczyk, przedstawicielkę Marszałka Województwa Mazowieckiego, która od początku swojej działalności zawodowej związana jest z PCK. Uroczystość zakończyła się wyśmienitym koncertem trzech tenorów, przy akompaniamencie oklasków całej widowni.

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją będącą członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się między innymi udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Dariusz Węcławski
Zdjęcia: Ciech24.pl

Zdjęcia z Gali PCK

Previous ArticleNext Article