78. rocznica zamordowania polskich patriotów w Ciechanowie

Corocznie pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni zebrali się przedstawiciele lokalnych władz oraz ciechanowskich środowisk społecznych by oddać im hołd i aby pamięć o nich nie zginęła.

Wyrazem pamięci w dniu 17 stycznia 2023 r. były kwiaty złożone pod tablicą pamiątkową przez reprezentantów władz: Urząd Miasta Ciechanów, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, przedstawiciele Służb Mundurowych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Anna Żebrowska – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie i Poseł na Sejm VIII i IX kadencji – Anna Ewa Cicholska oraz Urzędnicy Państwowi.

Wartę honorową przed tablicą pamięci pełnili uczniowie klas mundurowych z ciechanowskich szkół.

Ciechanów – 17.01.2023

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article