Uroczystość poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii św. Wojciecha w Malużynie – Gmina Glinojeck

W piątek 13.08.2021 r. o godz. 20.00 w kościele parafialnym św. Wojciecha w Malużynie (Gmina Glinojeck), została odprawiona uroczysta Msza Święta podczas, której została poświęcona figura Matki Bożej Fatimskiej.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Janicki – sędzia diecezjalny w Sądzie Biskupim Płockim. Po Mszy Świętej ks. Robert Kamiński – administrator parafii odczytał Akt zawierzenia parafii w opiekę Matce Bożej Fatimskiej.

Po różańcu i procesji wokół kościoła parafia została pobłogosławiona poświęconą figurą na cztery strony świata. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny „Pragnienie” z Baboszewa.

W trakcie Mszy Świętej wartę pełnili i poczty sztandarowe wystawili: Ochotnicza Straż Pożarna z Malużyna i Młocka wraz z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego CN-B FENIKS im. Polskich Spadochroniarzy z Ciechanowa.

Pod koniec Mszy Świętej uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B FENIKS im. Polskich Spadochroniarzy z Ciechanowa figurę Matki Bożej Fatimskiej przekazali jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Malużyna i Młocka.

Figura Matki Bożej Fatimskiej przybyła do parafii św. Wojciecha w Malużynie z miejscowości Reggio Emilia w północnych Włoszech.

Zdjęcia z uroczystości

Warto wspomnieć:

W kościele parafialnym znajdują się organy kościelne, które wyprodukował w 1900 r. Jan Szymański z Warszawy. Organy są sprawne do dnia dzisiejszego i ich dźwięki można posłuchać w trakcie Mszy Świętej.

Parafia Rzymskokatolicka w Malużynie należy do najstarszych na Mazowszu. Została erygowana przez biskupa Jakuba z Korzkwi w 1410 roku. Można przypuszczać, że data założenia parafii była związana z przemarszem wojsk króla Władysława Jagiełły pod Grunwald. Nie ma na to jednoznacznych dowodów, jednak odtworzona przez współczesnych historyków trasa przemarszu wojsk Jagiełły pozwala tak sądzić. Jan Długosz zapisał w swojej kronice: „Po śniadaniu król zwinął obóz i przybył tego dnia (6 lipca 1410 r.) do pewnej wsi nad rzeką Wkrą”. Warto podkreślić, że w owym czasie nad Wkrą nie erygowano innej parafii.

W 1470 roku miał miejsce pożar świątyni. Wtedy zbudowano obecną świątynię drewniano – murowaną z dwiema bocznymi kaplicami. Fundatorem malużyńskiego kościoła był Piotr Grzywa, dziedzic Radzymina i Malużyna. Grzywowie przybrali później nazwisko Malużyńskich. W tym czasie proboszczem był Jan Grzywa – syn dziedzica. Styl budowy prezbiterium jak i czas powstania są zbieżne z czasem budowy fary ciechanowskiej i kościoła św. Tekli. Pozwala to przypuszczać że malużyńskie prezbiterium mogli budować majstrzy krzyżaccy po zakończonej budowie w Ciechanowie.

Kościół był kilkakrotnie przebudowywany i remontowany, m.in. w 1640 roku, wtedy usunięto boczne kaplice i kościół przybrał obecną formę. Po tak kapitalnym remoncie odbyła się konsekracja 16 maja 1649 roku, której dokonał biskup Wojciech Tolibowski. Z tego okresu pochodzi ołtarz główny i barokowa ambona. Kolejne prace remontowe przeprowadzono w 1853 roku, wtedy zbudowano wieżę na kościele. W 1883 wykonano obecne ołtarze boczne i chrzcielnicę.

Z tego okresu pochodzą obrazy w ołtarzu głównym: „Zwiastowanie NMP”, „Chrystus w Ogrójcu”, „Św. Wojciech wpływający do Prus”. Obrazy te wykonano we Włoszech.

Previous ArticleNext Article