W Sońsku otworzono Posterunek Policji

W dniu dzisiejszym 08.05.2020 odbyło się symboliczne przekazanie kluczy i otwarcie Posterunku Policji w Sońsku. Po kilku latach wznowiono funkcjonowanie jednostki mieszczącej się teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach.

Utworzenie Posterunku Policji wspierało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy zaangażowaniu Sekretarza Stanu MSWiA Pana Macieja Wąsika, który wspólnie z Panem Arturem Czaplińskim radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uczestniczył w otwarciu posterunku.

P.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie mł. insp. Zbigniew Andres oraz Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski przekazali symboliczny klucz do nowo otwartego posterunku jego kierownikowi asp. sztab. Michałowi Herner, składając na jego ręce życzenia i gratulacje.

Otwarcie posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Reaktywacja posterunku nie udałaby się bez wsparcia samorządu.

W przywróconym do funkcjonowania posterunku w sumie pełnić służbę będzie sześciu funkcjonariuszy w tym kierownik posterunku, dwóch policjantów pionu kryminalnego, trzech policjantów zespołu do spraw prewencji w tym dwóch dzielnicowych. Posterunek będzie obejmował swoim zasięgiem Gminę Sońsk i Gminę Gołymin Ośrodek.

Posterunek Policji w Sońsku

Posterunek mieści się w pomieszczeniach należących do gminy (Dom Strażaka) i od dziś będzie służył lokalnej społeczności. Funkcjonariusze będą pełnić służbę w wyremontowanych pomieszczeniach.

Środki na remont przekazał samorząd gminy, natomiast wyposażenie budynku w meble i łączność było możliwe dzięki środkom pochodzącym z budżetu Policji. Posterunek ma być czynny całodobowo.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article