Wybory korespondencyjne – rozporządzenie weszło w życie w dniu 09.05.2020r.

Dzisiaj (09.05.2020 r.) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina.

 

Dokument określa sposób i formę przekazania spisów wyborców w danej gminie gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz Poczcie Polskiej, która została wyznaczona na operatora, który przeprowadzi wybory prezydenta w 2020r.

 

Rozporządzenie stanowi, że wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast mają przekazać spis wyborców przewodniczącemu gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz wyznaczonemu operatorowi którym jest Poczta Polska.

 

Jakie dane zostaną w ten sposób przekazane?

1. imię (imiona)
2. nazwisko
3. imię ojca
4. data urodzenia
5. numer ewidencyjny PESEL

6. miejscowość
7. dzielnica, w przypadku m. st. Warszawy
8. ulica
9. numer domu
10. numer mieszkania

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia czyli od 09.05.2020r.

Previous ArticleNext Article