Ciechanowski pomnik „WALKA MĘCZEŃSTWO ZWYCIĘSTWO 1935 – 1945” czeka remont…

Pomnik przy ul. 17 Stycznia przejdzie remont i konserwację. Remont został uzgodniony przez ratusz z Instytutem Pamięci Narodowej. Pomnik zyska nową inskrypcję. Na realizację zadania miasto pozyskało środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”.

Władze miasta zdobyły środki finansowe i podpisały z wykonawcą umowę na remont pomnika upamiętniającego zmagania ciechanowian z okupantem hitlerowskim. Monument „WALKA MĘCZEŃSTWO ZWYCIĘSTWO 1935 – 1945” znajduje się przy ul. 17 Stycznia. Aktualnie jest w złym stanie technicznym, bo konstrukcja z biegiem lat ulegała degradacji z powodu warunków atmosferycznych.

Na inskrypcji znajdującej się na pomniku występują braki. Obecnie na pomniku znajduje się napis: „WALKA MĘCZEŃSTWO ZWYCIĘSTWO 1939 – 1945”. W lutym tego roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej zaproponowało dokonanie zmian w inskrypcji i uzupełnienie napisu głównego treścią: „Pamięci Ofiar II Wojny Światowej – Mieszkańców Ziemi Ciechanowskiej”. W związku z wystąpieniem przez Gminę Miejską Ciechanów do Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie otrzymania opinii dotyczącej restauracji pomnika, w maju 2023 r. miasto otrzymało pismo z propozycją zmiany brzmienia napisu na: „PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI CIECHANOWSKIEJ POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Taki napis pojawi się na pomniku.

Prace remontowo-konserwacyjne rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Obejmą: mycie i czyszczenie konstrukcji stalowej, rozbiórkę i budowę fundamentu/podstawy, montaż nowych płyt granitowych, liter oraz wykonanie cokołów granitowych. Zagospodarowany zostanie też teren wokół pomnika, a następnie zasiana będzie tam trawa.
Na realizację zadania miasto pozyskało ponad 92 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”.

Monument upamiętnia widok pola chwały Żołnierzy Września i Wału Pomorskiego, męczeństwo w obozach zagłady i tysiące ofiar z leśnych cmentarzy w Ościsłowie, męczenników z kaźni wielu obozów pracy i wszystkich tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach.

Pomysł budowy monumentu został zgłoszony w 1966 r. przez Tadeusza Grzankowskiego, znanego rzemieślnika i społecznika w Ciechanowie, inicjatora powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i jego pierwszego wiceprezesa. W 1979 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika i rozpoczęto zbiórkę pieniędzy. Budowa została zrealizowana ze środków społecznych, wspartych nadwyżkami budżetowymi województwa ciechanowskiego i miasta Ciechanów.

Autorem modelu pomnika był warszawski rzeźbiarz Henryk Wróblewski. Monument odsłonięto 17 stycznia 1988 r. w 43. rocznicę zakończenia okresu okupacji niemieckiej.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article