Czerwcowa sesja Rady Miasta Ciechanów

Początek 69. sesji Rady Miasta. Po prawej stronie zdjęcia znajduje się fragment stołu prezydialnego. Po tej samej stronie, w głębi przy mównicy do mikrofonu mówi Tomasz Grembowicz, Laureat Medalu za Zasługi dla Ciechanowa. Na wprost za stołami siedzą władze miasta, radni i goście.

24 czerwca 2023 r. radni przyjęli 13 uchwał. Jednym z tematów 69. sesji Rady Miasta Ciechanów było sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W 2022 r. miejska spółka osiągnęła zysk w wysokości ponad 5 mln zł. Podczas posiedzenia wręczono medal „Za zasługi dla Ciechanowa”.

Wręczenie Medalu

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia Tomaszowi Grembowiczowi medalu „Za zasługi dla Ciechanowa”. Kapituła pozytywnie rozpatrzyła wniosek Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego. T. Grembowicz dał się poznać jako oddany lekarz i aktywny działacz samorządowy. W latach 2006-2014 był radnym miejskim, dwie kadencje sprawował funkcję przewodniczącego. Społecznie angażował się w sprawy Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Od 2021 r. jest radnym Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Część uchwałodawcza

W dalszej części radni wprowadzili zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2023 r. W planie dochodów i wydatków uwzględniono pozyskane przez ratusz dofinansowania, m.in. na wymianę lamp energooszczędnych w systemie LED oraz modernizację hal sportowych.

W związku ze zmianą w polityce zdrowotnej państwa i rozszerzeniem zalecanych szczepień ochronnych o te przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) radni postanowili o wygaszeniu gminnego programu na lata 2022-2026. Wcześniej, kiedy szczepienia dzieci przeciw HPV nie były finansowane przez państwo, Ciechanów umożliwiał ich realizację ze środków budżetowych.

Samorządowcy uchwalili Program Ochrony Środowiska dla Ciechanowa do 2026 r. Opracowany dokument będzie podstawowym wyznacznikiem dla rozwoju naturalnych walorów miasta.

Przyjęto strategię walki z ubóstwem energetycznym. Jej kluczowym wyzwaniem będzie poprawa jakości powietrza.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą działki znajdującej się przy ul. Sikorskiego 12B. Pozwolili też na zbycie pięciu niezagospodarowanych nieruchomości.

Wprowadzono zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów.

Do zespołu opiniowania kandydatów na ławników powołano: Annę Smolińską, Joannę Kiszkurno, Stanisława Jankowskiego i Monikę Smosarską.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article