Wsparcie na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP

W dniu 24 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyło się spotkanie w którym udział wzięli Zarząd Powiatu Ciechanowskiego wraz ze Starostą Joanną Potocką-Rak, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych i urzędów gmin z powiatu ciechanowskiego.

Podczas spotkania zostały podpisane umowy w ramach programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2020 r.” na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Otrzymane wsparcie pozwoli OSP w Modle zakupić umundurowanie dla powstałej młodzieżowej drużyny pożarniczej w OSP Szyjkach, Wierzbowie, Sarnowej Górze i Koziczynie przeznaczy na zakup nowego sprzętu ratowniczego i umundurowanie. Natomiast OSP w Nasierowie Górnym w ramach wsparcia otrzyma ubrania specjalne typu NOMEX, a OSP w Przywilczu wyremontuje ogrodzenie strażnicy. Zaś OSP w Ojrzeniu nabędzie wentylator oddymiający.

W 2020 r. Starostwo Powiatowe na działalność OSP przeznaczyło 45 tyś. zł.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article