Wyniki II naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – konferencja

W piątek 29 września 2023 w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyła się konferencja, której tematem była prezentacja wyników naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w odniesieniu do beneficjentów z terenu powiatu ciechanowskiego.

W konferencji wzięli udział:

 • Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego
 • Marek Marcinkowski – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego
 • Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP
 • Rafał Romanowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP
 • Iwona Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia wyników drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez Poseł na Sejm RP – Annę Cicholską. Z terenu powiatu wsparcie otrzymały następujące samorządy:

– Powiat Ciechanowski:

 • zadanie: Renowacja organów w kościele Parafii św. Józefa w Ciechanowie – Fara
 • kwota dofinansowania: 350.000,00 zł

– Miasto Ciechanów:

 • zadanie: Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej
 • kwota dofinansowania: 1.300.000,00 zł

– Miasto i Gmina Glinojeck:

 • zadanie: Renowacja zabytkowego budynku plebani w Glinojecku
 • kwota dofinansowania: 1.225.000,00 zł

– Gmina Gołymin-Ośrodek:

 • zadanie: Konserwacja ścian ścian, fundamentów, oraz konserwacja malarska w kościele Parafii św. Jana Chrzciciela w Gołyminie
 • kwota dofinansowania: ok. 399.840,00 zł

– Gmina Opinogóra Górna:

 • zadanie: Odnowienie kościoła Przemienienia Pańskiego i św. Stanisława w Przedwojewie
 • kwota dofinansowania: 100.000,00 zł

– Gmina Regimin:

 • zadanie: Remont i renowacja zabytkowego kościoła Parafii św. Bartłomieja w Zeńboku, etap II
 • kwota dofinansowania: 100.000,00 zł
 • zadanie: Renowacja ołtarza bocznego-północnego w kościele Parafii św. Stanisława BM w Lekowie oraz częściowe odsłonięcie polichromii na ścianie kościoła parafialnego
 • kwota dofinansowania: 200.000,00 zł
 • zadanie: Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Koziczynku
 • kwota dofinansowania: 100.000,00 zł.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji

Następnie poseł Anna Cicholska zachęciła do brania udziału w kolejnych naborach do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dofinansowań ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych funduszy.

Rafał Romanowski – Poseł na Sejm IX kadencji, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dalszej kolejności Rafał Romanowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP przestawił założenia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, podziękował samorządowcom oraz konserwatorowi zabytków za wkład włożony w przygotowanie wniosków, ogłosił powołanie Rządowej Agencji Rewitalizacji Zabytków i kolejny nabór Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pokreślił również rolę zabytków sakralnych dla dziedzictwa kulturowego. Na koniec zapowiedział również kolejną edycję Polskiego Ładu.

Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego

Skomentował jak ważne jest wsparcie z Programu Odbudowy Zabytków: „To jest program, który powinien realizować każdy rząd, w każdym państwie. Ważna jest tradycja, kto nie ma swojej tradycji to jest człowiek bez korzeni, nie istnieje.

Musimy to, co się zachowało odnawiać, renowacja jest konieczna dla naszej kultury, dla naszych dzieci, dla następnych pokoleń.” Na koniec zapowiedział, że do wysłuchania pierwszych dźwięków zrewitalizowanych organów w ciechanowskiej Farze jeszcze długa droga, będzie to możliwe po 2024 r.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji

Wypowiedź Poseł na Sejm RP – Anny Cicholskiej na temat przyznanego dofinansowania: „Bardzo się cieszę, że w moim rodzinnym Ciechanowie, w powiecie ciechanowskim około 4 000 0000 w II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostaną przekazane środki na renowację, odbudowę – głównie zabytków sakralnych, ale nie tylko.

Mamy również w tym rekonstrukcję zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej, gdzie 1 300 000 jest przekazanych do budżetu Miasta Ciechanowa. Zabytki sakralne stanowią ogromną część tych zabytków w naszym subregionie ciechanowskim. To są małe kościółki, to są perełki Północnego Mazowsza. Parafianie nie są w stanie wesprzeć tak dużych inwestycji. To Rząd Zjednoczonej Prawicy pomyślał o tym, jak ważną rolę odgrywają zabytki w naszej Ojczyźnie.”

Rafał Romanowski – Poseł na Sejm IX kadencji, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski podkreślał jak ważne są inwestycje w renowację zabytków: „To jest rozstrzygnięcie II edycji, zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji, samorządy, ale przede wszystkim właściciele tych obiektów tzw. zabytkowych otrzymali bardzo konkretne wsparcie. Akurat w tej edycji na teren powiatu ciechanowskiego trafiło około 4 mln zł, ale pamiętajmy o tym, że w skali kraju, jest to 1,8 mld zł. Jest to wsparcie dla prawie 4 tys. tego typu inwestycji, które są przeprowadzanie na terenie całego kraju.

W przypadku powiatu ciechanowskiego są bardzo konkretne rzeczy, choćby ten budynek Kolei Nadwiślańskiej, który był przez wiele dziesięcioleci zapomniany – wsparcie 1 300 000 zł. Ale te obiekty choćby sakralne, które na terenie powiatu ciechanowskiego też otrzymają, w niektórych przypadkach już kolejne wsparcie. Pamiętajmy o tym, że obiekty sakralne, właśnie w tych obszarach, zdecydowanie bardziej oddalonych od dużych aglomeracji, to są przede wszystkim właśnie te zabytki. Dlatego samorządy, które aplikują o te pieniądze, wiedzą doskonale, które obiekty w pierwszej kolejności wymagają tego typu renowacji. W tym wypadku są to konkretne inwestycje, które się pojawią na terenie powiatu ciechanowskiego.

Kolejna edycja zapowiadana przez Ministra Piotra Glińskiego, III edycja, prawdopodobnie już będzie realizowana właśnie przez przygotowaną do tego specjalną agendę rządową, która będzie oceniała te wnioski i będzie wybierała te niezbędne inwestycje na terenie całego kraju, które jak najszybciej powinny być zrealizowane.

Beneficjentami są samorządy, ale przede wszystkim docelowym beneficjentem jest społeczność lokalna, więc tego typu renowacje, choćby ołtarza w Lekowie, kościoła w Gołyminie, który już otrzymał ponad 1 mln złotych na odnowienie dachu, a teraz odnowienie fundamentów, odnowienie ścian. Nigdy by nie było społeczności lokalnej na to stać, żeby zainwestować setki tys. złotych na tego typu inwestycje. Stąd olbrzymie podziękowanie dla Rządu, że te środki są i są inwestowane na niezbędne renowacje zabytków”.

Iwona Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów

„Dostaliśmy dofinansowanie na rekonstrukcję zabytkowego, drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskie. Dawniej ten obiekt znajdował się w pobliżu dworca kolejowego, jednak w wyniku rewitalizacji tego terenu został rozebrany i teraz ponownie powróci na mapę Ciechanowa. Zostanie usytuowany u zbiegu ulic Fabrycznej i Sienkiewicza i te środki, które otrzymaliśmy w ramach tego programu, pozwolą nam na odbudowę.

Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu, więc myślę, że już na dniach pojawi się na naszej stronie przetarg na wybór wykonawcy tej wyjątkowej inwestycji. Jest to obiekt bardzo cenny, dlatego, że będzie takim świadkiem historii, tego, że na terenie miasta Ciechanowa przebiegała kolej wąskotorowa. Będzie przypominać o tym mieszkańcom. Będzie w pobliżu parowozu u zbiegu ulic Fabrycznej i Sienkiewicza. Mamy już pozwolenie na budowę i wszelkie niezbędne dokumenty.

Realizacja powinna nastąpić już w tym roku, ale zakończenie inwestycji na pewno będzie zaplanowane na przyszły rok. To jest bardzo duży koszt, kwota dofinansowania stanowi niewiele ponad 50% więc będziemy musieli zabezpieczyć wkład własny na realizację tego zadania, niemniej bez tych środków byłoby ciężko zrealizować.”

Źródło: wywiady, informacje podczas konferencji

Previous ArticleNext Article