V Powiatowy Dzień Rolnika

W niedzielę, 1 października w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się V edycja Powiatowego Dnia Rolnika, podczas której uhonorowano rolników z terenu powiatu ciechanowskiego za ich codzienną ciężką pracę. Galę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, przy współfinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi:

 • Wicemarszałek Sejmu – Piotr Zgorzelski,
 • Senator RP – Jan Maria Jackowski,
 • Poseł na Sejm RP – Anna Ewa Cicholska,
 • w imieniu Posła na Sejm RP Arkadiusza Iwaniaka – Paulina Piechna-Więckiewicz,
 • w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego

Jako pierwszy zabrał głos Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz: „Spotykamy się tutaj ze szczególnego powodu – z chęci uhonorowania tych, o których często się mówi, że są solą ziemi. Od najdawniejszych czasów, do dzisiaj rolnictwo wciąż jest naszą ciechanowską największą siłą i tradycją. Praca rolnika to ważny element bezpieczeństwa nas wszystkich. Postęp cywilizacyjny zmienia świat i życie człowieka. Zmienia też wieś i pracę na roli, wszystko idzie do przodu, zmienia się technologia i metody pracy w rolnictwie. Jedno pozostaje jednak niezmienne, wieś nas wyżywi.

W rolnictwie pojawiają się nowe szanse i nieznane wcześniej zagrożenia. Z jednej strony poszerzają się rynki zbytu, wkraczają nowe technologie i nowe praktyki w gospodarstwach rolnych, pogłębiają się specjalizacje produkcji, dostępne są lepsze środki ochrony zwierząt i roślin. Ale jednak coraz trudniej konkurować na rynkach lokalnych i zewnętrznych, niebezpieczne i nieprzewidywane w skutkach są anomalie pogody, rozprzestrzeniają się nowe, groźne choroby zakaźne wśród zwierząt. (…) Praca tych którzy uprawiają ziemię, poświęcają temu szczodrze czas i siłę, stanowi prawdziwe powołanie, zasługuje na to by być uznana i odpowiednio dowartościowana, również w konkretnych decyzjach politycznych i gospodarczych.

Dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego jest to szczególnie ważne – rolnictwo, tradycje z nim związane, szacunek dla chleba, szeroko rozumiana kultura ludowa.” – mówił starosta. Przemówienie zakończył życzeniami i gratulacjami dla rolników.

V Powiatowy Dzień Rolnika – nagrodzeni rolnicy

Następnym punktem uroczystości było wręczenie nagród dla wyróżnionych rolników. Nagrody trafiły do:

Rolników z Gminy Wiejskiej Ciechanów:

 • Wiolety i Krzysztofa Rychlików, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne w Rzeczkach,
 • Doroty i Wiktora Bieńkowskich.

Rolników z Gminy Glinojeck:

 • Eweliny i Łukasza Stolarskich, którzy prowadzą 50-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Płaciszewo, uprawiają kukurydzę, pszenicę, buraki, pszenżyto oraz prowadzą hodowlę bydła opasowego. Łukasz Stolarski pełni funkcję radnego Rady Miejskiej w Glinojecku.
 • Tomasza Szerszyńskiego, który prowadzi od 2006 r., gospodarstwo rolne o powierzchni 42 ha, położone w Ościsłowie. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę bydła mlecznego i opasowego. Uprawiane są zboża ozime, jare, a także kukurydza.

Rolników z Gminy Miejskiej Ciechanów

 • Elżbiety i Andrzeja Ozdarskich, którzy prowadzą gospodarstwo oparte na rolnictwie tradycyjnym. Zajmują się produkcją roślinną i hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym oraz bydła opasowego.

Rolników z Gminy Gołymin-Ośrodek:

 • Ewy i Ryszarda Pawlaków, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha, położone w miejscowości Gogole Wielkie. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną i zwierzęcą. Ryszard Pawlak w miejscowości Gogole Wielkie był Sołtysem przez 16 lat.
 • Anny i Dariusza Ruszczyńskich, którzy posiadają gospodarstwo o powierzchni 30 ha, w miejscowości Gostkowo, nastawione głównie na hodowlę bydła mlecznego i opasowego, uprawę kukurydzy oraz trawy.

Rolników z Gminy Grudusk:

 • Anny i Marcina Piotrowiczów, którzy prowadzą nowoczesną farmę mleczną, posiadającą w stadzie około 150 krów dojnych. Produkcja jest zautomatyzowana, pozwala na zachowanie dobrostanu zwierząt na najwyższym poziomie. Uprawiają 130 ha ziemi, są to kukurydza, trawy, zboża, rzepak. Anna Piotrowicz jest sołtysem, Marcin Piotrowicz jest radnym Gminy Grudusk.
 • Małgorzaty i Marka Fabisiaków z Humięcina, którzy prowadzą od 25 lat hodowlę trzody chlewnej. W stadzie znajduje się 90 loch, a produkcja odbywa się w cyklu zamkniętym. Rocznie trafia do sprzedaży około 2200 sztuk tuczników. Oprócz produkcji zwierzęcej, uprawiają 43 ha zbóż, takich jak jęczmień, pszenica, pszenżyto czy groch. Gospodarstwo jest na bieżąco modernizowane i dostosowywane do aktualnych wymagań sanitarnych.

Rolników z Gminy Ojrzeń:

 • Elżbiety i Zbigniewa Sadkowskich,
 • Aldony i Roberta Przybyłków,

Rolników z Gminy Regimin:

 • Magdy i Mariusza Kosińskich, którzy od 2006 r., prowadzą razem gospodarstwo rolne. Zamiłowanie do rolnictwa i kontynuacja rodzinnych tradycji sprawiły, że dziś są przykładem wzorowych rolników. W swoim gospodarstwie stosują metody, których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych procesów. Nie używają nawozów sztucznych, ani chemicznych środków ochrony roślin.
 • Elżbiety i Adama Rykowskich, którzy prowadzą gospodarstwo rolne od 16 lat, na terenie gminy Regimin i Opinogóra Górna, które przejęli od rodziców i teściów. Od  najmłodszych lat, każde z nich pomagało rodzicom przy codziennych obowiązkach w gospodarstwie, a teraz sami, wdzięczni za przekazanie roli, dumnie i z szacunkiem do ziemi, kontynuują rodzinne wartości. Specjalizują się głównie w uprawie zbóż: pszenicy, pszenżyta oraz rzepaku. Oprócz licznych obowiązków w gospodarstwie, pracują również zawodowo.

Rolników z Gminy Sońsk:

 • Wiesławy i Łukasza Rykaczewskich, których gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego i produkcją mleka, a także produkcją roślinną: zboża, kukurydzy, traw na kiszonki.
 • Joanny i Wojciecha Żebrowskich ze wsi Mężenino-Węgłowice. Ich gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, a także produkcją roślinną: : zboża, kukurydzy, traw na kiszonki.

Rolników z Gminy Opinogóra Górna:

 • Sylwii i Mateusza Ruszczyńskich, którzy prowadzą gospodarstwo rodzinne o powierzchni około 140 ha, łączące produkcję roślinną i zwierzęcą (trzoda chlewna i drób) w miejscowości Pokojewo. Produkuje rocznie 8000 sztuk tuczników i 240 000 sztuk bojlerów. Mateusz Ruszczyński jest sołtysem.
 • Katarzyny i Adama Samkowskich, którzy prowadzą gospodarstwo rodzinne o powierzchni około 70 ha, łączące produkcję roślinną i zwierzęcą (50 sztuk bydła). Adam Samkowski jest sołtysem miejscowości Czernice.

Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji, wicemarszałek Sejmu IX kadencji

Następnie poproszono o zabranie głosu Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, który na początek przytoczył słowa Wincentego Witosa: „Chłop polski w najtrudniejszych czasach zachował religię, narodowość i ziemię. Te trzy wartości dały podstawy do stworzenia państwa polskiego” oraz papieża Jana Pawła II: „Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”

Dalej podkreślał jak ważna jest praca rolników dla bezpieczeństwa państwa: „Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa całościowego i dlatego powinno być najważniejszą agendą każdego rządu, bez względu na to, kiedy on tę politykę kraju powinien prowadzić”. Podziękował również samorządowi powiatu ciechanowskiego za zorganizowanie kolejnej edycji Powiatowego Dnia Rolnika. Na koniec wręczył specjalne wyróżnienia nagrodzonym rolnikom.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji

W dalszej kolejności przemawiała Poseł na Sejm RP Anna Cicholska: „Pytają mnie czasem w parlamencie, żebym powiedziała z czego głównie słynie powiat ciechanowski, jaki jest przemysł. Odpowiadam, że u nas jest najwspanialsze rolnictwo, przetwórstwo rolne, najwspanialsi rolnicy, którzy świetnie sobie radzą w różnych warunkach.

Wychowałam się w gospodarstwie rolnym w gminie Regimin. Rolnictwo było na takim poziomie w latach 70-tych, że trzeba było wykonywać wiele ciężkiej, trudnej pracy. Natomiast w tej chwili są zupełnie inne gospodarstwa rolne – zmechanizowane. Ale wiele problemów nie zmniejszyło się.” Następnie życzyła wszystkim rolnikom cierpliwości, wytrwałości, żeby mogli konkurować nie tylko na rynkach europejskich, ale również światowych.

Podziękowała młodym rolnikom, którzy kontynuują pracę w gospodarstwach wielopokoleniowych, które otrzymali po rodzicach i dziadkach. Podziękowała też za kultywowanie wartości chrześcijańskich, patriotycznych, narodowych w swoim środowisku.

Jan Maria Jackowski – senator RP

Potem przyszła kolej na przemówienie senatora Jana Marii Jackowskiego: „Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. Chcę powiedzieć, że dziś mamy święto, więc nie będę mówił o problemach. Ale te problemy niestety są na polskiej wsi. Mam tego świadomość. Opłacalność produkcji, kwestie zawirowań na rynkach produktach rolnych, suszowe i inne bolączki i problemy, które się pojawiają.

Chcę powiedzieć, że zawsze byłem z rolnikami, głosowałem przeciwko „Piątce dla zwierząt”. Kto nie docenia spraw rolnictwa i nie dba o nie właściwie, ten działa na szkodę kraju
i wszystkich polaków.” – mówił senator i zakończył życzeniami dla rolników.

Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Następnie zostały wręczone wyróżnienia od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego poprzedził wręczenie nagród słowami: „Nie można dzisiaj myśleć o rolnictwie w dobry sposób, jeżeli ono nie jest doceniane, a problemy bieżące które się z tym wiążą nie są rozwiązywane. Życzę, żeby produkcja była opłacalna, żebyście zawsze trwali w swoich wyzwaniach, podobnie jak my samorządowcy.(…) Bardzo się cieszę, że jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, również w ramach programów dla polskiej wsi możemy was wspierać.”

Uroczystość poprowadzona została przez Małgorzatę Milewską i Edytę Bojkowską – Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Wieczór uświetniły występy Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów.

V Powiatowy Dzień Rolnika

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article