Zajęcia praktyczne kadetów klasy 1 Technik Logistyk Oddziału Przygotowania Wojskowego

w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

Za nami pierwsze, zgodnie z programem szkolenia, zajęcia praktyczne kadetów klasy 1 Technik Logistyk Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.

Program zajęć klas Oddziału Przygotowania Wojskowego oprócz zajęć teoretycznych obejmuje także szkolenia praktyczne. W tym tygodniu w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie uczestniczyli w szkoleniu z podstaw musztry wojskowej, które odbyło się na terenie koszar Patronackiej Jednostce Wojskowej i zostało poprowadzone przez żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.Tematyka zajęć obejmowała m.in. przyjmowanie postawy zasadniczej i swobodnej, zwroty w miejscu oraz oddawanie honorów.

Przed kadetami kolejne szkolenia, które odbędą się w najbliższych tygodniach i będą obejmowały m.in. musztrę zespołową, taktykę, szkolenia medyczne oraz strzeleckie.

Rekrutacja do Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczęła się 17.05 i potrwa do 31.05.2021 r.

Nauczanie wojskowe w #OPW obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły, a koordynowaniem całego projektu zajmuje się Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Oddział Przygotowania Wojskowego został utworzony w Zespole Szkół nr 1 na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. W tym roku szkoła otrzymała na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej pomiędzy Ministerstwem ON a Starostwem powiatowym w Ciechanowie dotację, która została przeznaczona na zakup wyposażenia indywidualnego dla każdego ucznia oraz wyposażenia specjalistycznego dla potrzeb całego oddziału.

Źródło:

  • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie (tekst i zdjęcia).
Previous ArticleNext Article