Zielone Świątki – uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Od 1904 roku Ruch Ludowy obchodzi swoje święto w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zwaną Zielonymi Świętami, gromadząc się w kościołach całej Polski na wspólnej dziękczynnej modlitwie.

Dzisiaj czynimy to w czasie tak trudnym dla nas wszystkich, w czasie pandemii. Dlatego tym gorliwiej zanosimy naszą wspólną modlitwę do Boga, zatroskani o zdrowie nas wszystkich, o nasze bezpieczeństwo, o pomyślne zbiory. Składamy Panu Bogu w ufnej modlitwie cały dorobek pokoleń, historię i tradycję ludową, miłość do Boga i Ojczyzny i pracę dla niej.

Ruch Ludowy jest najstarszym ugrupowaniem politycznym w Polsce i w Europie, zasłużonym dla Polski, zatroskanym o jej bezpieczeństwo i pomyślny rozwój, czemu wielokrotnie dawał wyraz w trudnych dla kraju momentach. Siłę i energię tego ruchu wciąż odmładzają nowe pokolenia dziewcząt i chłopców.

Dziękujemy za tak wiele łask Bożej Opatrzności, za wielkich przywódców ruchu ludowego w naszej 120-letniej historii, za światłych nauczycieli szerzących oświatę wśród ludu wiejskiego, za fundatorów placówek oświaty rolniczej na wsi, za wszystkich którzy swoją pracą, wiedzą, mądrą radą i życzliwą opieką wspomagali tych co od lat „żywią i bronią”.

Prosiliśmy Dobrego Boga o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla naszej codziennej pracy wszystkich zawodów: rolników, służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, pracowników handlu, dla sprawujących funkcje publiczne o światło Ducha Świętego, aby mądrze rozwiązywali wszystkie trudne sprawy i problemy, a dla rolników o urodzaje i ich pomyślne zbiory.

„Mieszkańcom wsi i miast, rolnikom, przedsiębiorcom, ludowcom, seniorom i weteranom ruchu ludowego, członkom i sympatykom Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz ich rodzinom z racji tego święta składam najlepsze życzenia, abyśmy doznali obfitości Bożych Łask i mogli cieszyć się wolnością, pokojem, dobrym zdrowiem, pomyślnością i owocami naszej wspólnej pracy” powiedział Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie Sławomir Morawski podczas uroczystej Mszy Świętej w ciechanowskim Klasztorku.

W tradycji Święta Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ciechanowie jest złożenie kwiatów pod tablicą Wincentego Witosa oraz zapalenie zniczy na grobach Ludowców Ziemi Ciechanowskiej.

Tekst: Polskie Stronnictwo Ludowe w Ciechanowie

Zdjęcia: Ciech24.pl

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – kościół Św. Tekli w Ciechanowie (Klasztorek) 31.05.2020

Jeden z najstarszych obrazów w naszym powiecie znajduje się w kościele Św. Tekli w Ciechanowie.

Previous ArticleNext Article