XVIII – Majowe Muzykowanie – Watkowo, Gmina Gołymin – Ośrodek

W niedzielę 28 maja 2023 r. w Watkowie odbyło się XVIII Mazowieckie Majowe Muzykowanie. Jest to coroczne wydarzenie, którego celem jest animacja i integracja środowisk lokalnych, ochrona tradycji muzycznych regionu, promocja folkloru mazowieckiego oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa muzycznego Mazowsza.
W tegorocznym wydarzeniu jury w składzie:

 • Jan Andrzej Kaluszkiewicz – przewodniczący
 • Robert Kuśmierski – członek
 • dr Piotr Kaszubowski – członek

wysłuchało i oceniło występy ośmiu solistów i trzech kapel. 

W kategorii „Soliści” przyznano osiem równorzędnych nagród, które trafiły do:

 • Tomasza Arciszewskiego z Ciechanowa,
 • Zbigniewa Boryszewskiego z Glinojecka,
 • Michała Grzelaka z Radzyminka,
 • Krzysztofa Krajewskiego z Żytowa,
 • Tadeusza Małachowskiego z Zawidza k. Sierpca,
 • Mariana Salwina z Pułtuska,
 • Ryszarda Sobotko z Ciechanowa,
 • Stanisława Wysockiego z Regimina.

W kategorii „Kapele” nagrody otrzymali:

 • Kapela ludowa z Kacprówka,
 • „Łysozianie” – kapela z Łysych,
 • Kapela z Turzy Wielkiej w składzie Leszek Bielecki i Tomasz Nowakowski.
 • Statuetkę „Złotego Harmonisty” otrzymał w tym roku Tadeusz Czyż, lider kapeli „Łysozianie” z Łysych.
 • Statuetka „Złotego Harmonisty” od 2016 r. nosi imię Romana Kuśmierskiego, zmarłego muzyka i animatora kultury, zasłużonego dla rozwoju przeglądu Mazowieckie Majowe Muzykowanie.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy występów

Zdjęcia z XVIII – Majowego Muzykowania

Previous ArticleNext Article