Jubileusz 50-lecia Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

W czwartek 7 września 2023 o godz. 12.00, na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie odbyła się jubileuszowa Gala z okazji 50 lecia Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Robert Kołakowski – Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Uroczystość rozpoczęła się przemową Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej Roberta Kołakowskiego. Na wstępie powitał przybyłych gości, między innymi: Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Konrada Wojnarowskiego Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzeja Kaluszkiewicza Starostę Ciechanowskiego, Krzysztofa Kosińskiego Prezydenta Miasta Ciechanów, dyrektorów muzeów, jednostek wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich i pozostałe osoby przybyłe świętować ten złoty jubileusz.

Następnie podziękował pracownikom: „Muzeum powstało w roku 1973 i to muzeum tworzyły już pokolenia pracowników. Kilka pokoleń pracowników przewinęło się przez te 50 lat. Chciałbym serdecznie podziękować za to, że Państwo tworzycie to muzeum na co dzień, że jesteście zaangażowani w pracę, za fachowość. Dzięki Wam to muzeum funkcjonuje i istnieje. Serdecznie dziękuję”. Potem przyszedł czas na podziękowania dla organu prowadzącego, którym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego: „To dzięki temu, że samorząd rozumie potrzeby kultury, mogliśmy otworzyć tutaj ten bruk na dziedzińcu dwa lata temu.

Niedługo rozpoczynamy budowę największego obiektu w historii tego muzeum, który jest dla nas niezbędny, a mianowicie centralnego magazynu zbiorów. Właśnie rozstrzygamy lada moment, przetarg na budowę tego obiektu. Serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi”. Podziękował również Radnym Województwa Mazowieckiego, Komisji Kultury, Prezydentowi Ciechanowa oraz Staroście Ciechanowskiemu oraz zapewnił o dalszej współpracy w przyszłości.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja filmu ukazującego 5 dekad historii Muzeum, obecną działalność oraz plany na przyszłość.

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Robert Kołakowski – Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

W dalszej kolejności zabrał głos Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. „Bardzo się cieszę, że to 50 lecie w połowie wpisuje się w historię naszego województwa. 25 lat temu, w wyniku reformy administracyjnej powstały w Polsce województwa i powiaty. To był moment, kiedy powierzono nam odpowiedzialność za wiele różnych instytucji, wiele różnych organizacji, również w obszarze kultury.

Jedną z tych instytucji, którą Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał pod opiekę jest właśnie to Muzeum. Pozytywne przemiany i rozwój instytucji przyspieszyły przez te 25 lat. Myślę, że to jest świadoma polityka Samorządu Województwa Mazowieckiego, którą bardzo konsekwentnie od 25 lat realizujemy. Mamy w tej chwili pod naszą opieką 30 instytucji kultury.

Niektóre z nich utworzyliśmy, inne przejęliśmy np. od powiatów(…). Państwo wiedzą, że jest to dosyć kosztowna dziedzina, ale nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że kultura jest niezwykle istotnym elementem naszej odpowiedzialności. Kultura jest na trzecim miejscu po transporcie publicznym i ochronie zdrowia, jeżeli chodzi o wydatki województwa(…).

Jak Państwo wiedzą Samorząd nabył willę Alma Aleksandra  Świętochowskiego. Uważamy, że ta część Muzeum ma olbrzymie znaczenie i będziemy ją rozwijać. Widzieli Państwo na filmie również wizję bardzo ciekawą – przywrócenie tutaj fosy i podniesienie malowniczości tego obiektu. To obywatele zwrócili się z taką propozycją i bardzo poważnie ją rozważamy.”

Po przemówieniu Marszałek Adam Struzik oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski wręczyli list gratulacyjny Dyrektorowi Muzeum oraz uhonorowali dyplomami uznania kadrę kierowniczą, pracowników merytorycznych i administracyjnych: Działu Księgowości, Działu Kadrowo-Administracyjnego, Działu Historycznego, Działu Archeologicznego, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Działu Oświatowego,  Działu Sztuki,  Działu Promocji i Komunikacji, Działu Etnograficznego.

Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów

Następnie przemawiał Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński. „Muzeum Szlachty Mazowieckiej to ważny komponent na mapie turystycznej naszego miasta. Zamek Książąt Mazowieckich to oczywiście symbol miasta, który był świadkiem historii Ciechanowa ale i historii kraju. Czasami historii bardzo bolesnej, naznaczonej krzywdą i śmiercią, jak chociażby w czasie II wojny światowej dla lokalnych patriotów, czy dla naszej społeczności miasta, naszych mieszkańców, sąsiadów, społeczności żydowskiej.” – mówił Prezydent.

Pogratulował również pracownikom Muzeum zrealizowanych osiągnięć i inwestycji: „Żeby te inwestycje mogły się tu realizować, potrzebna jest przychylność Samorządu Województwa Mazowieckiego i wierzę, że tak będzie bo pomysłów, kreatywności jest dużo, zarówno wśród kierownictwa, jak i pracowników Muzeum. A każda taka inwestycja to zwiększenie potencjału turystycznego naszego miasta. Dziedziniec Zamku, to miejsce, w którym  odbywają się spotkania edukacyjne, kulturalne, związane ze sztuką, ale też z rozrywką.

Współpracujemy z Muzeum w sposób trwały, ciągły, wykorzystując to miejsce na potrzeby mieszkańców Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej. Ale niewątpliwie są nam potrzebne kolejne inwestycje, które będą jeszcze bardziej uatrakcyjniały ten teren. My też jako Miasto Ciechanów realizujemy inwestycje, które są ukierunkowane właśnie na Zamek. Tu, w pobliżu, między Ratuszem a Zamkiem, nad Łydynią realizujemy teraz bardzo ważną inwestycję, też przy wsparciu Samorządu Mazowsza, związaną z rewitalizacją zabytkowego młyna.” powiedział Prezydent i podziękował Dyrektorowi i pracownikom Muzeum za upowszechnianie i kształtowanie lokalnego dziedzictwa.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski w swoim podziękowaniu podkreślał wartości: kultową, turystyczną i historyczną Muzeum i pogratulował wszystkim którzy przez 50 lat tworzyli tę instytucję.

Na koniec Dyrektor Robert Kołakowski zaprosił uczestników na drugą część uroczystości do Gołotczyzny, gdzie odbyło się odsłonięcie zrewitalizowanego pomnika Aleksandra Świętochowskiego, koncert kwartetu smyczkowego i poczęstunek. Po części oficjalnej wystąpili zespół Tre Voci i Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego.

Materiał video z koncertu

Koncert – zespół Tre Voci i Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego.

Komentarz redakcji

Wspaniały koncert w wykonaniu utalentowanych artystów z zespołu Tre Voci i Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego wspólnie wykonali popularne covery między innymi You Raise Me Up, Besame Mucho…

Niestety trzeba w tym miejscu wspomnieć, że tak utalentowani artyści grali do pustych murów Zamku Książąt Mazowieckich (co widać na powyższym materiale wideo) a ich piękny śpiew, wspaniałe dźwięki muzyki były słuchane tylko dla nielicznych delegatów. Organizator zaplanował koncert i uroczystość na godzinę 12.00. W tym czasie najwięcej mieszkańców jest w pracy i aby uczestniczyć w tym wydarzeniu musieliby brać dzień wolny od pracy. To samo dotyczy młodzieży która w tym czasie jest w szkole. Oni również chętnie wzięliby udział w koncercie zwłaszcza że impreza nie była biletowana a wstęp był bezpłatny.

Zdjęcia z jubileuszu 50-lecia Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article