40. Przysięga 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie

W południe 16 marca 2024 r. na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie uroczyście złożyło przysięgę na sztandar 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 35 nowych ochotników w tym 17 kobiet. W uroczystości uczestniczyło również 23 rezerwistów, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze i będą kontynuować służbę, jako żołnierze terytorialnej służby wojskowej w 5MBOT.

Wśród szkolonych byli między innymi: student kryminologii, student Wojskowej Akademii Technicznej, uczeń technikum leśnego, brygadzista, archiwista-inspektor, urzędnik, trener sztuk walki MMA oraz pracownik naukowy. Po raz pierwszy na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie mogliśmy usłyszeć i zobaczyć oprawę dźwiękową uroczystości wykonaną przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Obrony Terytorialnej z Radomia.

Była to 40. uroczysta przysięga w 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”. Na wszystkich przybyłych gości tradycyjnie czekała żołnierska grochówka oraz odbyła się prezentacja sprzętu i uzbrojenia w 5MBOT.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło informacji: 5MBOT

Previous ArticleNext Article