Uroczyste otwarcie hali sportowej w Woli Wierzbowskiej, Gmina Opinogóra Górna

15 marca 2024 w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej (gm. Opinogóra Górna) odbyła się uroczystość otwarcia hali sportowej. Uroczystość uświetniły przygotowane przez uczniów przedstawienia o tematyce: promującej aktywny ruch wśród uczniów szkoły oraz występ Mażoretek z Gminy Opinogóra Górna.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, głos zabrali prowadzący wydarzenie: Henryk Chojnacki dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej i Barbara Goździewska nauczyciel w tej samej szkole.

Przywitali przybyłych gości, wśród których znaleźli się między innymi: Rafał Romanowski – poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, Tomasz Gajewski – Komendant PSP w Ciechanowie, Grzegorz Pszczółkowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciechanowie, ks. Robert Głuchowski – proboszcz parafii w Koziczynku, ks. Wacław Michalski – proboszcz parafii w Pałukach, ks. kan. Zbigniew Rembała – proboszcz parafii w Opinogórze Górnej, ks. Andrzej Gajewski – proboszcz parafii w Zielonej, Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna wraz z pracownikami samorządowymi, Jolanta Grochowska – Przewodnicząca Rady Gminy Opinogóra Górna i jej zastępca Robert Goździewski oraz radni, Stanisław Leszczyński – Prezes Oddziału Gminnego OSP w Opinogórze Górnej, Andrzej Chmielewski – Komendant Oddziału Gminnego OSP w Opinogórze Górnej, sołtysi, dyrektorzy sąsiednich szkół, a także sponsorzy szkoły: Jolanta i Kazimierz Orłowscy, Bogdan Kołakowski – Prezes Kółka Rolniczego w Woli Wierzbowskiej, Tadeusz Falęcki, Janusz Kosik.

Barbara Goździewska – nauczyciel i Henryk Chojnacki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

Po przywitaniu odbyło się symboliczne otwarcie tego wspaniałego obiektu, którego dokonali: Rafał Romanowski – poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna, Henryk Chojnacki dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej, Aneta Pszczółkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców, Dawid Kuczyński – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Następnie ks. Robert Głuchowski poświęcił salę.

Henryk Chojnacki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej opowiada jak doszło do wybudowania sali sportowej:

„Budowa sali sportowej, to nie takie proste zadanie. Przede wszystkim są to ogromne koszty, których sama gmina nie była w stanie wygospodarować. Jednak gdy w 2017 roku zapadły decyzje o likwidacji gimnazjów i przywróceniu w Woli Wierzbowskiej ośmioklasowej szkoły podstawowej, dla społeczności Szkoły Podstawowej w im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej, szkoły z ponad 100-letnią tradycją, koniecznością stało się rozpoczęcie działań na rzecz budowy przyszłej sali.

Pamiętam pierwsze w tej sprawie rozmowy z Paniami: Emilią Morawską, Barbarą Kocięcką, Bogusławą Kołakowską, Anetą Pszczółkowską, czy też Panem Maciejem Kołakowskim.

Następnym etapem były wizyty i rozmowy z Wójtem Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy. W rozmowach tych bardzo nas wspierali radni: Tadeusz Goździewski i Wojciech Komorowski. Władz gminy nie trzeba było długo przekonywać do celowości tego przedsięwzięcia, ale cóż – nie było środków finansowych. Jedyną nadzieją było pozyskanie ich ze szczebla centralnego, ale by aplikować o te środki, trzeba było mieć jakieś podstawy.

Pan Piotr Czyżyk – Wójt Gminy, za zgodą Rady Gminy wygospodarował środki na zaprojektowanie budowy sali. Wkrótce architekci rozpoczęli swoje prace. Te działania otwierały możliwość lobbowania na rzecz pozyskania środków na ten cel ze szczebla centralnego i tu pojawia się Pan Roman Romanowski, wtedy Poseł na Sejm i Minister Rolnictwa. Wkrótce Pan Wójt otrzymał zapewnienie o dofinansowaniu budowy sali z funduszy centralnych.

Oczywiście nie małą kwotę wyłożył na ten cel również samorząd Gminy Opinogóra Górna. Czwartego maja 2023 roku na placu budowy pojawiły się maszyny i budowlańcy.”

Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna:

„Myślę, że ten dzień pozostanie na długo w naszej pamięci. Przede wszystkim dlatego, że udało się spełnić marzenia. (…) Były wskazane daty podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji technicznej, wszystkie kolejne. Natomiast pierwsze rysunki, koncepcje to był marzec 2019 roku i tak naprawdę mamy już okrągłą datę, kiedy od pomysłu, możemy podziwiać efekt końcowy. Ta współpraca lokalnie i te pomysły, na tyle to jest istotne, żeby mówić o tym.

Wydawało się na początku, że to jest pomysł, który jest ponad nasze możliwości. Cześć podchodziła sceptycznie, część pewnie wychodziła z pokoju, myśląc, że to i tak nic tego nie wyjdzie. Ale dzisiaj łamiemy te wszystkie wątpliwości, pokazując, ze dało się to zrobić. Oczywiście musiałem momentami troszkę studzić, mówić o tym, że słuchajcie poczekajmy na lepszy montaż finansowy, poszukajmy lepszej szansy, bo panie śledziły wszystkie programy ministerialne, możliwości pozyskania środków finansowych, podpowiadały, że gmina taka szansę uzyskuje. Ale myślę, że dobrze się stało, że czekaliśmy do tego momentu.

Wczoraj rozmawialiśmy dla wyobrażenia, jeśli chodzi o możliwości finansowe gminy, środki własne, które gromadzimy. Na podstawie wydatków, opłat lokalnych, subwencji, niestety po wydatkowaniu wszystkich rachunków, czyli przede wszystkim finansowaniu w dużej mierze oświaty, utrzymanie obiektów, jednostek, grup itd., jest takich wydatków naprawdę bardzo wiele. Pozostaje nam naprawdę niewielka kwota, którą moglibyśmy dysponować na inwestycje różnego rodzaju w całym roku.

Możecie sobie wyobrazić, że dysponując tylko takimi środkami, prawdopodobnie byśmy tutaj zdenerwowali wszystkich mieszkańców, bo pewnie udałoby się zrobić jedną większą inwestycję, a pozostałe 39 sołectw byłoby na nas zdenerwowanych, że nie to nie u nich, więc sukces jak i funkcjonowanie samorządów polega na tym, żeby szukać tych środków zewnętrznych, szukać ich skutecznie i później konsekwentnie realizować te pomysły. Czekaliśmy z możliwością złożenia wniosków, mieliśmy wsparcie to też warte podkreślenie, tutaj starania naszych mieszkańców, pana obecnego posła, który trochę nam podpowiadał, żeby jednak próbować.

Ten wniosek ostatecznie złożyliśmy. Ten wybór też nie był przypadkowy bo nie dało się wszystkich inwestycji wybrać, musieliśmy z niektórych zrezygnować. Wybraliśmy pomysł wybudowania sali gimnastycznej. Ta obecność nasza tutaj też nie jest przypadkowa, ważna uroczystość, dziękujemy za przyjechanie wszystkich gości.

Barbara Goździewska – nauczyciel, Henryk Chojnacki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej i Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna

Myślę, że to grono tych osób zaproszonych  według mnie najbardziej zaangażowanych, w to co się dzisiaj wydarzyło. Jesteśmy w miejscu, zrobionym na bardzo dobrym poziomie. Ta inwestycja i ten obiekt zarówno jeżeli chodzi o konstrukcję zewnątrz, jak i wykonanie są zrobione naprawdę na najbliższym poziomie.

Bardzo to cieszy, bo chodzi o to, żeby ten obiekt służył mieszkańcom przez wiele lat, jak najdłużej. Pewnie za chwilę zapomnimy jak ciężko było te lekcje wf-u i wszystkie uroczystości zorganizować w takich warunkach, jak były do tej pory. Tak naprawdę w tej chwili widzimy, jaka to jest liczna społeczność tutaj zgromadzona i widać jak bardzo było potrzebne, to żeby ten obiekt powstał. Dobra informacja, którą mogę się podzielić, to jest to, że gmina w tym roku pozyskała środki na renowację zbiornika wodnego w Woli Wierzbowskiej.”

Barbara Goździewska – nauczyciel, Henryk Chojnacki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej i Rafał Romanowski – poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

Rafał Romanowski – poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji:

„Pan dyrektor wspomniał, że jestem przyjacielem tej szkoły, ja nie ukrywam, że tę szkołę w ostatnich latach odwiedzałem pewnie najczęściej. Nawet tak często nie odwiedzałem swojej rodzinnej szkoły w Szulmierzu, ale też jestem dumny, że taka hala sportowa powstaje właśnie przy mojej rodzinnej szkole podstawowej w Szulmierzu.

Tego typu inwestycje, które udało nam się wspólnie zrealizować z panem wójtem na terenie gminy Opinogóra Górna, to jest też ogromna zasługa samorządu lokalnego. Ja nie ukrywam, że chciałbym mieć takiego gospodarza, jakim jest Piotr Czyżyk. W tej gminie to jego zainteresowanie o kolejne inwestycje, które udało nam się wspólnymi siłami aplikować i prężnie pozyskiwać, to jego olbrzymia zasługa i zaangażowanie. Należą się brawa, że nie poddał się, przyjął ten pomysł do realizacji.”

Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna i Rafał Romanowski – poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

Po wystąpieniu Rafał Romanowskiego głos zabrała Aneta Pszczółkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców która wręczyła podziękowania dla:

  • Henryk Chojnackiego dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej,
  • Piotra Czyżyka – Wójta Gminy Opinogóra Górna
  • Rafała Romanowskiego – posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (od 2023), przyjaciela szkoły.

Aneta Pszczółkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców:

„Ludzie pracujący razem, jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu. Dzisiejsze otwarcie może mieć miejsce dzięki temu, że wiele osób połączyło swoje siły i dla nich wszystkich należy się gorące słowo uznania.”

Aneta Pszczółkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Barbara Goździewska – nauczyciel:

„Ten obiekt to inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie naszych dzieci. Wierzę, że to miejsce będzie świadkiem wielu sukcesów. Mam nadzieję, że będzie to miejsce, w którym będą się odbywały wydarzenia społeczne kulturalne i budujące naszą społeczność.”

Barbara Goździewska – nauczyciel i Henryk Chojnacki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej i Tadeusz Falęcki – absolwent i przyjaciel szkoły:

Tadeusz Falęcki – absolwent i przyjaciel szkoły:

„Gratuluję i chciałbym przekazać pewną kwotę na wyposażenie. Są tutaj teraz dzieci, nauczyciele, a teraz pewnie jeszcze jakiegoś sportowca się doczekamy.”

Henryk Chojnacki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki podziękował Tadeuszowi Falęckiemu i innym sponsorom za przekazane środki finansowe:

„Dziękuję bardzo. Oczywiście pan Tadeusz Falęcki, przyjaciel nie od dziś, wielokrotnie wspiera szczególnie podczas obchodów dnia dziecka, wpiera w różnych akcjach. To nie pierwsza dzisiejsza koperta. To to są pieniądze z przeznaczeniem na zakup tego wszystkiego co będzie potrzebne w tej hali. Z nauczycielami i Radą Rodziców zastanowimy się na co te pieniądze wydać.”

O Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej (gm. Opinogóra Górna)

Aktualnie w szkole uczy się 107 uczniów, po jednym oddziale: poniżej „0”, „zerówka” i 8 klas od 1 do 8. (informacja na dzień 15 marzec 2024 r.).

Historia szkoły:

Około roku 1915 z inicjatywy mieszkańców wsi powstała szkoła o jednym nauczycielu opłacanym przez rodziców. Jeden z pierwszych nauczycieli nazywał się Schmidt. (na podstawie kroniki szkoły i przekazów mieszkańców).

Rok 1920 wojna polsko-bolszewicka: Bolszewicy w Ciechanowie i okolicach byli krótko, zaledwie 11 dni.Straty materialne w samym mieście nie były duże – zgłaszał je browar, cukrownia, gimnazjum, kupcy i niektórzy mieszkańcy. Straty poniósł majątek Gutkowskich w Śmiecinie, spalone było Przedwojewo Konopnickiego, szkoła w Woli Wierzbowskiej, spaliły się Bartołdy i Grabienice. (na podstawie artykułu Edwarda Lewandowskiego – Bolszewicy w Ciechanowie Gazeta Samorządu Miasta Nr 9 ( 102 ) wrzesień 2000/).

W 1925 roku został utworzony obwód szkolny. Nominację do pracy otrzymało dwóch nauczycieli: Piotr Gogolewski, Stanisław Wojciechowski. Rozpoczęto przygotowania do budowy szkoły, mieszkańcy wsi dobrowolnie opodatkowali się na ten cel. Powstał komitet budowy szkoły, w skład którego weszli mieszkańcy: Władysław Morawski, Albin Kołakowski oraz Antoni Moderacki.

W latach 1925-1929 Budowa trwała, tymczasem nauczanie odbywało się w domach prywatnych u rodzin: Stryjewskich, Moderackich, Pszczółkowskich / Przybysz, Kołakowskich.

W roku 1930 ukończono budowę szkoły. Budynek był drewniany, piętrowy. Mieściły się w nim 3 izby lekcyjne i mieszkania dla dwóch nauczycieli. Zmienił się stopień organizacyjny szkoły. Była to 3–klasowa, 7-oddziałowa Publiczna Szkoła Powszechna w Woli Wierzbowskiej. Zatrudnionych było w tym czasie trzech nauczycieli: Piotr Gogolewski, Łucja Ossowska, Władysław Nowak. Piotr Gogolewski był kierownikiem placówki.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Nauczyciele zostali powołani do wojska. Działalność edukacyjna została przerwana. Do budynku szkolnego wprowadzili się niemieccy żołnierze jednostki wojskowej Luftwafe 2. W 1942 roku budynek szkoły został rozebrany i przeniesiony do Ciechanowa. Sprzęty i akta szkolne zostały zniszczone.

Tuż po zakończeniu działań wojennych, wczesną wiosną rozpoczęło się nauczanie. Ze względu na brak budynku szkolnego, zajęcia odbywały się w domach rodzin: Gąsieskich, Zembrzuskich i w mleczarni. Nauczycielem został Feliks Morawski.

Historia się powtórzyła. Mieszkańcy chcieli kształcić swoje dzieci, znowu udostępniali im swoje domy. Jednocześnie czynili starania o to, aby w ich miejscowości była szkoła. Tym razem na czele grupy stanął Franciszek Morawski. Dzięki staraniom całej społeczności udało się uzyskać poparcie Inspektoratu Szkolnego oraz komisarycznych władz Armii Czerwonej. Na początek pozyskano dwa baraki, zestawiono je i do nauki.

W roku 1954 Tuż obok baraków wznoszony jest murowany budynek szkoły. W kronice czytamy: ” Tuż przy baraku wznoszony zostaje nowy budynek szkolny przez Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Ciechanowie, które nie zdążyło ukończyć budowy na 1-IX-54r. oddać do użytku”. Słowa te napisał nowo powołany kierownik szkoły Henryk Urawski. W grudniu, z rąk sekretarza gminy Bartołdy, kierownik odebrał klucze do nowego budynku szkoły.

W 1986 dyrektorem szkoły został Henryk Chojnacki. Rozpoczęła się nowa historia.

Źródło: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

Zdjęcia z uroczystości otwarcia hali sportowej – 15 marzec 2024

 

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article