Dzień Sołtysa w Gminie Regimin

Dzień Sołtysa jest polskim świętem, obchodzonym corocznie 11 marca. Jego celem jest okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę na rzecz lokalnych społeczności oraz zwrócenie uwagi na ich rolę w polskiej wsi.

Instytucja sołtysa to jedna z najstarszych funkcji społecznych na obszarach wiejskich – stanowisko sołtysa zostało utworzone na przełomie XII i XIII wieku. Sołtysi są osobami, które najlepiej znają problemy mieszkańców, a do ich zadań należy przede wszystkim reprezentowanie interesów mieszkańców, zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy, pobieranie lokalnych opłat, przekazywanie mieszkańcom najważniejszych wiadomości oraz dbanie o rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny społeczności. W całej Polsce jest ponad 40 tys. sołtysów, z tego ok. 14 tys. to kobiety.

Obchody święta odbywają się na terenie całego kraju, w tym również w gminie Regimin, która liczy 25 sołectw. W poniedziałek 11 marca 2024, przedstawiciele lokalnej społeczności spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, żeby podziękować sołtysom za ich ciężką pracę.

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin

Uroczystość rozpoczęła Wójt Gminy Regimin, która zwróciła się do przybyłych sołtysów:

„Chciałabym serdecznie podziękować, tak jak co roku to robimy. Zawsze staram się w jakichś sposób Was wynagradzać, ponieważ bez Was ciężko by było zrealizować fundusz sołecki, który jest naprawdę bardzo pracochłonny, który zajmuje Wam też bardzo dużo czasu.

Wszyscy wiemy, że rola sołtysa, to jest tak naprawdę rola społeczna. Niewielkie to wynagrodzenie, które Wam rekompensuje, jak ja to mówię, taki przysłowiowy dojazd do tego urzędu. Zadań sołeckich jest z roku na rok coraz więcej.

Ja jako Wójt, zawsze powtarzam, że fundusz sołecki jest niezwykle ważny dla naszej społeczności lokalnej, dlatego że możecie korzystać, możecie decydować o tym, co w Waszych miejscowościach chcecie. Tak naprawdę może ze dwa razy się zdarzyło coś takiego, że ten wniosek został odrzucony, ale to były raczej względy techniczne niż niechęć jakakolwiek, więc z roku na rok tych zadań sołeckich przybywa.

W jednym sołectwie potrafi być po 5 zadań, a to też nie tylko zadania, ale i wykonanie, podpisanie różnego typu umów, realizacja i rozliczenie. Bez Waszej pomocy ciężko by było samemu wszystko to zrealizować.

W związku z tym, rokrocznie staram się to Wam wynagrodzić i podziękować za współpracę. Realizacja naszego funduszu sołeckiego jest na poziomie około 97%, więc to świadczy o tej Waszej pracy na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że wcześniej nie było takiego wykonania. To wykonanie było mniejsze.

Myślę, że współpraca z Urzędem Gminy też jest niezwykle ważna.” – mówiła Mariola Kołakowska i zakończyła przemówienie najlepszymi życzeniami dla sołtysów.

Wydarzenie uświetnił występ Zosi Jackowskiej, która zagrała następujące utwory:

  • Miłość rośnie wokół nas / Can You Feel The Love Tonight – Elton John
  • Etiuda nr 11 op. 68 L. Schytte
  • Sonata C-dur W.A. Mozart

Uroczystość zakończyła się wręczeniem drobnych upominków i słodkim poczęstunkiem.

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article