Dobre wiadomości dla mieszkańców Gminy Sońsk

W czwartek 5 października 2023, w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się konferencja z udziałem Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrada Wojnarowskiego, Wójta Gminy Sońsk Jarosława Muchowskiego i Skarbnika Urzędu Gminy – Katarzyna Pikus. Tematem było przyznanie gminie Sońsk dofinansowania na remont i przebudowę dróg w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dobre wieści przekazał Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski:

„Zawsze gdy przyjeżdżam do Urzędu Gminy w Sońsku, czy do jakiejkolwiek innej gminy mam bardzo dobre informacje. W tym przypadku są to inwestycje przyszłości, a związane ze środkami finansowymi z budżetu Mazowsza w wysokości prawie 1 mln zł na konkretne odcinki dróg na terenie gminy.

Myślę, że to nie tylko poprawi bezpieczeństwo na drodze, ale jest też takim wyrazem estetyki, bo tych inwestycji zawsze brakuje, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę. Cieszę się, że dzięki naszym programom wsparcia – i tym mniejszym, takim jak sołeckie – i tym większym, jak Instrument dla równomiernego rozwoju Mazowsza, tak jak w tym przypadku, możemy wspierać i na zasadzie pomocniczości być częścią inwestycji w Gminie Sońsk.

Myślę, że to nie pierwsza i nie ostatnia taka pomoc, bo cenimy sobie bardzo współpracę zarówno z Gminą jak i władzami. Myślę, że przed nami wiele bardzo ciekawych projektów ku chwale gminy, mieszkańców i całej wspólnoty.”

Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk

Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski przedstawił inwestycje, które zostaną wykonane w ramach przyznanego dofinansowania: „Dzisiaj bardzo ważne wydarzenie, kolejne środki, kolejne wsparcie, które płynie z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzisiaj jest z nami Radny Sejmiku Konrad  Wojnarowski i przynosi nam dość duże pieniądze, bo jest to kwota blisko 1 mln zł – dokładnie 969tys., które przeznaczymy na przebudowy i remonty dróg na terenie gminy Sońsk. Będą to miejscowości:

  • Soboklęszcz – cztery odcinki ulic, wykonamy ulice, które są obecnie odcinkami gruntowymi,
  • odcinek blisko 1 km w  miejscowości Bieńki-Śmietanki,
  • około 500 m, dokładnie 440 m odcinka drogi Ślubowo-Gaj.

To bardzo potrzebne inwestycje, te drogi wymagają pilnego remontu i dzięki wsparciu Samorządu będziemy mogli jeszcze w tym roku wykonać te odcinki. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy, w przyszłym tygodniu nastąpi otwarcie procedury przetargowej i mam nadzieję, że jak najszybciej przejdziemy do podpisania umów, a w następstwie wykonawca będzie mógł rozpocząć pracę właśnie na tych odcinkach.”

Wójt opowiedział również o pozostałych inwestycjach na terenie gminy: „Prowadzimy wiele inwestycji, między innymi również dzięki wsparciu Samorządu Województwa. Jesteśmy na etapie realizacji skate parku w Gołotczyźnie, mamy nadzieję, że koniec października, będzie tym miesiącem, kiedy będziemy tą inwestycję przekazywać, oddawać do użytkowania.

Prowadzimy również wiele budów, remontów, termomodernizacji. To dość duże, szerokie zadania, które wykonujemy i mam nadzieję, że dalej będziemy mogli dynamicznie również takie zadania prowadzić, oczywiście wspierając się środkami zewnętrznymi bo mają one ogromną wagę, istotę i bez nich na pewno w takiej skali inwestycji prowadzić byśmy nie mogli. Stąd aktywnie staramy się tych środków poszukiwać.”

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji drogowych

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: konferencja prasowa

Previous ArticleNext Article