82. rocznica ataku ZSRR na Polskę – uroczystości na cmentarzu w Ciechanowie

W piątek 17 września 2021 r. – tradycyjnie jak co roku na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie przy Kwaterze Wojska Polskiego i Ofiar Terroru mieszkańcy Ziemi Ciechanowskiej, uczniowie szkół wraz z nauczycielami i samorządowcami oddali pamięć poległym i pomordowanych na Wschodzie w wyniku agresji ZSRR na Polskę.

Organizatorzy: Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinizmu.

Zdjęcia z uroczystości w dniu 17.09.2021 r.

Z kart historii…

82 lata temu Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zaatakował Polskę pod pretekstem niesienia pomocy uciskanym bratnim narodom białoruskim i ukraińskim. Armia Czerwona tym atakiem łamię Pakt o nieagresji między Polską a ZSRR jaki mieliśmy podpisany w 1932r.

Dla przypomnienia:
Po zakończonej wojnie Polsko – Bolszewickiej 18 marca 1921 w Rydze podpisano traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą. Traktat obowiązywał od 30 kwietnia 1921. Obydwie strony zobowiązały się w nim do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa.

Traktat kończył wojnę Polsko – Bolszewicką z lat 1919–1920, ustalał przebieg granic między państwami, regulował inne sporne dotąd kwestie oraz zobowiązywał ZSRR do wypłaty Polsce tytułem rekompensaty za zniszczenia i agresję kwoty 30 mln rubli w złocie według cen z roku 1913. Postanowienie te nigdy nie zostało wykonane ze strony ZSRR.

ZSRR atakiem na Polskę 17 września 1939r. wykonuje postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939, zawartego między Niemcami a ZSRR, przewidujący faktyczną likwidację Rzeczypospolitej przez III Rzeszę i ZSRR, rozpoczyna się IV rozbiór Polski.

Na wielkie uznanie zasługują wojska Korpusu Ochrony Pogranicza na Wschodzie. Polscy żołnierze musieli odpierać ataki ogromnej ilości wojsk Sowieckich wyposażonych w doskonałą broń jak na tamte czasy. To tam rozegrały się V Polskie Termopile – linia Sosnkowskiego (obecnie tereny Ukrainy).

Bardzo zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu o bohaterskiej obronie tych terenów, na szczególne wyróżnienie w kartach historii zapisał się Ppor. Jan Bołbot – czytaj PDF

Kolejną bohaterską obroną ojczyzny stają się dzieci, młodzież, cywile i nieliczne oddziały wojska polskiego – Obrona Grodna o tych bohaterskich wydarzeniach możemy poczytać tutaj:

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article