82. Rocznica utworzenia Armii Krajowej – uroczystości w Ciechanowie

W dniu dzisiejszym 14 lutego 2024 r. w całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające – 82. rocznicę powstania Armii Krajowej. 14 lutego 1942 r. Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. W Ciechanowie o godz. 11.00 przy pomniku Armii Krajowej odbyła się uroczystość podczas której został odczytany rys historyczny utworzenia Armii Krajowej oraz słowa przysięgi wypowiadane przez żołnierzy Armii Krajowej:

(Przyjmowany)
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

(Przyjmujący)
Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

Uroczystość została zorganizowana przez 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej w Ciechanowie i Urząd Miasta Ciechanów. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz mundurowych, samorządowych, związków patriotycznych i uczniowie szkół oraz  Senator RP – Krzysztof Bieńkowski.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article