9 luty 2024 – Ogólnopolski Strajk Rolników – jakie drogi będą blokowane w powiecie ciechanowskim?

Już w najbliższy piątek – 9 lutego 2024 r. Rolnicy w całej Polsce przez 30 dni będą blokować najważniejsze drogi i autostrady we wszystkich województwach. Jak ustaliliśmy w godzinach 10.00 – 14.00 w powiatach ciechanowskim i płońskim blokowane będą następujące odcinki dróg:

POWIAT CIECHANOWSKI

  • Droga krajowa nr 60 Gołymin-Ośrodek – Ciechanów
  • Droga wojewódzka nr 616 Grudusk – Ciechanów
  • Droga wojewódzka nr 617 Przasnysz – Ciechanów
  • Okolice Glinojecka droga krajowa 60 łącznie z rozjazdami na trasie S7 na wysokości firmy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – GDDKiA do miejscowości Dreglin.

POWIAT PŁOŃSKI

Od Siedlina do Przyborowic do skrzyżowania dróg Nasielsk – Naruszewo.

Jak informują Organizatorzy strajków zgłoszonych jest już 150 ciągników na każdy odcinek wyżej wymienionych lokalizacji. Protestujących cały czas przybywa więc może być jeszcze więcej maszyn.

Zgodnie z komunikatem z dnia 1 lutego 2024 r. dotyczącym strajku generalnego który mówi:

Komunikat NZSS Rolników Indywidualnych „Solidarność”:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, na posiedzeniu Prezydium  Związku w dniu 31 stycznia 2024 roku, jednogłośnie podjął uchwałę o  ogłoszeniu strajku generalnego rolników na terenie całego kraju, który rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach z dniem 9 lutego 2024 roku o godzinie 10.00.

Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny.

Nie ma zgody na wdrażanie „Europejskiego Zielonego Ładu”, unijnej strategii „od pola do stołu” i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie. Rząd Polski, musi mieć jasny plan dla produkcji rolnej, opłacalności produkcji, odbudowy polskiego przetwórstwa i polskiego handlu. O to będziemy walczyć aż do skutku. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zdrowa polska żywność, którą produkuje polski rolnik to podstawa do wyżywienia i zdrowia obywateli RP. Prezydium NSZZ RI „Solidarność” apeluje o SOLIDARNOŚĆ całej społeczności rolniczej.

Wzywamy naszych członków do wspólnego działania i wyrażenia naszego sprzeciwu wobec obecnej sytuacji.  NSZZ RI „Solidarność” apeluje o jedność oraz podjęcie konstruktywnych działań dla dobra całej społeczności rolniczej. W związku z zapowiedzianymi protestami rolniczymi, NSZZ RI „Solidarność” informuje o czasowych blokadach dróg na terenie całego kraju od 9 lutego do 10 marca 2024 roku.

Prosimy rodaków o wyrozumiałość i świadomość sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Walczymy o nasze wspólne dobro, jakim jest uchronienie przed upadkiem i bankructwem polskich rodzinnych, niejednokrotnie wielopokoleniowych gospodarstw rolnych.

W ramach możliwości, prosimy o unikanie podróży w każdorazowo wymienionych obszarach. NSZZ RI „Solidarność” apeluje o pokojową formę wyrażania niezadowolenia i współpracę ze związkowymi koordynatorami strajku.

Rolnicy łączmy się w działaniu.

– komunikat ukazał się 1 lutego 2024 r. na stronie https://solidarnoscri.pl/

Mapa protestów – strajków Rolników

Mapy protestów rolników

Planowany strajk ma rozpocząć się 9 lutego 2024 mapę protestów – strajków tworzy tylko i wyłącznie Instytut Gospodarki Rolnej. W Internecie pojawiły się nieoficjalne mapy strajków Rolników na których są zamieszczane drogi – miejsca które będą blokowane. Do tych map podajemy linki:

– mapa 1

– mapa 2

Źródło: komunikat https://solidarnoscri.pl, wywiady z protestującymi.

Previous ArticleNext Article