Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 23 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość (zdjęcia poniżej) z oficjalnym rozpoczęciem projektu i 60-leciem powstania placówki. Była też doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń Opinogórskie muzeum rozpoczęło prace zmierzające do stworzenia europejskiego ośrodka kulturalno-naukowego, który ma służyć realizacji działalności statutowej placówki. Projekt zakłada wybudowanie – na działkach 38/1, 40, 41/5 i ostatnio zakupionej od Gminy Opinogóra Górna reprezentowanej przez Wójta Pana Piotra Czyżyka działce Nr 41/4 – zaplecza konferencyjno-noclegowego o łącznej powierzchni ok. 5 tys. m kw. Składać się ma on z sal konferencyjnych, które jednocześnie będą mogły pełnić funkcje pomieszczeń o charakterze gastronomicznym oraz bazy noclegowej.

Główny cel to stworzenie jedynego w Europie ośrodka, który łączyłby miasta i instytucje w całej Europie krzewiące idee romantyzmu i ochrony dziedzictwa rodu Krasińskich, a także ich wkład w historię Europy. Umożliwią to kontakty i wymiana doświadczeń z innymi instytucjami w Europie, które zajmują się badaniem epoki romantyzmu, podczas wizyt studyjnych ich pracowników w Opinogórze. Mowa tutaj o takich miejscach jak Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku na Białorusi, Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie oraz Muzeum Syrokomli w Borejkowszczyźnie na Litwie, czy Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie.

Ponadto z rodem Krasińskich związanych jest wiele miejsc w całej Europie. Wspomnijmy tutaj o takich państwach jak Włochy, gdzie córka Franciszki Krasińskiej Maria Krystyna w 1797 r. została żoną księcia włoskiego Emanuela, a jej wnuk Wiktor Emanuel II był pierwszym królem Zjednoczonych Włoch.

Miasta w tym państwie szczególnie związane z Krasińskimi to Nicea i Rzym, które są miejscami dłuższych pobytów Zygmunta Krasińskiego, w Rzymie także studiowali biskup Adam Stanisław Krasiński oraz biskup Jan Chryzostom Krasiński. Kolejny kraj, na którym odcisnęli swe piętno przedstawiciele rodu Krasińskich to Niemcy i takie miasta jak Elsterwerde, gdzie spędziła ostatnie lata życia i została pochowana Franciszka Krasińska oraz Drezno – gdzie odbył się ślub Zygmunta Krasińskiego i Elizy z Branickich. Szczególnie tragicznym miejscem związanym z Krasińskimi jest Dachau – miejsce uwięzienia i śmierci ostatniego ordynata opinogórskiego Edwarda Krasińskiego.

Nie sposób nie wspomnieć o Francji i Paryżu, miejscu urodzenia, pobytów, śmierci i pierwszego pochówku Zygmunta Krasińskiego. Nie bez znaczenia jest także, że zamek Montresor należał do rodziny Branickich, z której wywodzi się żona Zygmunta Krasińskiego – Eliza, zaś w Mentonie znajdowała się willa Władysława i Róży Krasińskich. Musimy także wspomnieć, że Zygmunt Krasiński studiował w Szwajcarii, konkretnie w Genewie. Nie mniej ważna dla rodu Krasińskich jest Ukraina, gdzie w Dunajowcach Krasińscy mieli swój majątek rodowy: Kamieniec Podolski, który był siedzibą biskupa Adama Stanisława Krasińskiego, i w których to Dunajowcach często przebywał u swojej babki Antoniny Krasińskiej poeta; okopy św. Trójcy i Biała Cerkiew, dobra Branickich, z których pochodziła Eliza Krasińska, a gdzie dziś działa Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego. To wszystko chcemy pamiętać, o tym opowiadać, przypominać, w tym zakresie prowadzić badania, a idealnym miejscem do tego będzie Międzynarodowy Ośrodek Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Projekt posłuży również rozwojowi turystyki weekendowej, gdyż osoby zwiedzające muzeum chcą się tu zatrzymać na dłużej, by skorzystać z bogatej oferty muzealnej (w tym edukacyjnej, przejażdżek konnych, wizyty w powozowni oraz ptaszarni dworskiej i poza stricte muzealną również i gastronomicznej) w ramach realizowanej koncepcji muzeum jako tzw. trzeciego miejsca (poza domem i pracą oraz szkołą niezbędnego do ciekawego i szczęśliwego życia, muzeum jako miejsca kompletnego).

Ośrodek posiadać będzie pełne zaplecze kuchenne, restauracyjne i hotelowe natomiast w piwnicach stworzona zostanie strefa wypoczynku z kawiarnią z zachowaniem historycznych przestrzeni znajdującego się tu niegdyś browaru Krasińskich, które następnie funkcjonował jako szkoła. Powstanie tu zostanie w przyszłości część rekreacyjna z wykorzystaniem udokumentowanych, występujących w rejonie Opinogóry wód geotermalnych, co dać może szansę organizacji ośrodka zdrojowo-sanatoryjnego.

Ambicją Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest uczynienie ze swej placówki europejskiego ośrodka kulturalno-naukowego, koncentrującego się na ideowym i materialnym dziedzictwie doby romantyzmu i całego wieku XIX.
Autorem koncepcyjnego projektu architektoniczno-przestrzennego jest architekt Jacek Jaśkowiec, natomiast projekt zieleni przygotowała architekt krajobrazu Magdalena Szmit-Siewruk.

Podczas uroczystości zostali nagrodzeni i wyróżnieni:

  • Dyrektor Roman Kochanowicz otrzymał srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznany przez Ministra Piotra Glińskiego
  • Monika Salamon-Miłoboszewska – Zastępca Dyrektora otrzymała złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” również przyznana przez Ministra
  • Aldona Łyszkowska i Wojciech Górczyk – Kustosze w MR otrzymali dyplomy za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury i ochrony polskiego dziedzictwa również przyznane przez Ministra
  • Marian Sołobodowski – otrzymał medal pamiątkowy „Pro Masovia” przyznany przez Marszałka Adama Struzika
  • Joanna Potocka-Rak – otrzymała statuetkę Zygmunta edycja 2020.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article