Promocja nowego tomiku poetyckiego Barbary Sitek – Wyrembek

W sobotnie popołudnie 29.08.2020 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu odbyło się spotkanie literackie z poetką, mieszkanką Ciechanowa – Barbarą Sitek – Wyrembek. Poetka prezentowała swój tomik wierszy pt. „Gdzie Światła Poezji Nie Gasną” oraz inne, własne dzieła między innymi: obrazy i fotografie własnego autorstwa.

Na spotkaniu goście mogli wysłuchać wierszy autorki które były prezentowane przez poetkę jak i zaprzyjaźnionych z nią innych poetów którzy recytowali jej wiersze. Podczas recytacji poetka wspominała o życiu rodzinnym, twórczości i genezie powstania wybranych wierszy. Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania literackiego oraz biogram poetki.

Barbary Sitek – Wyrembek (biogram) – korzeniami z ciechanowskiej wsi Kalisz, mieszka w Ciechanowie (od 1988 r.), ekonomistka, bibliotekarka, kochająca świat i ludzi. Mówią o niej – poetka, pisarka, malarka, animatorka kultury. Uprawia różne formy literackie – poezję, prozę, pamiętniki. Debiut poetycki – „Czas ziemię krajać piórem i postępem” – został nagrodzony w 1986 roku.

Publikowała swoje utwory w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, we wspólnych almanachach i antologiach (ponad 50), m.in. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie, „ZNAJ” (Płock), „POEZJA dzisiaj” (Warszawa), „Rocznik Przasnyski”, „Antologia Ekumeniczna” (Białystok), „Radostowa” (Świętokrzyski, ogólnopolski magazyn twórców), „Nie samym chlebem” (Kraków), „Głos Nauczyciela” (Chicago), „Liry Dram” (kwartalnik literacko-kulturalny, Warszawa), „W drodze do Emaus”, „Niedziela”, „Nowy Wyszkowiak”, Kwartalnik KOMR „, Tygodnik Ciechanowski, Czas Ciechanowa i wielu innych.

Prezentowała swoje utwory w radio, telewizji, w świątyniach, domach opieki, w przedszkolach i szkołach, w placówkach kultury, bibliotekach. Jej dorobek twórczy – potwierdzony w bazie PBL. – to sześć wydanych książek autorskich – „prze CIĘTA CZASEM” (2008), „Klamra Boleści” (2010), „… i uchyl chociaż powiekę OJCZE” (2011), „Samotność przychodzi nocą” (2015), „Psalmy pisze serce” (2017), „Gdzie ŚWIATŁA POEZJI nie gasną” (2019), także liczne publikacje w zbiorach różnych.

Redagowała – „Płomyki Pamięci” (2011) i „… nazwijcie Miłość moim imieniem” (2015). Robiła korektę bajek dla dzieci – „Baśnie, Bajki, Bajeczki” (2017).

Barbara Sitek – Wyrembek

Jako Autorka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i kraju, propagując rodzimą kulturę. Animatorka życia kulturalnego, pomysłodawczyni i organizatorka wielu wystaw (stare widokówki, rękodzieło, wystawa np. o ks. J. Twardowskim i okazjonalne), spotkań, konkursu literackiego im. T. Załęskiego oraz Ciechanowskich Zaduszek Poetyckich . Prowadzi także Zaduszki w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zdobywczyni licznych nagród na niwie literackiej (najważniejszy konkurs międzynarodowy – „Trwajcie w wierze na wzór Maryi” 2008), w dziedzinie fotografii i rękodzieła (np. wystawy „Z rodzinnego kufra”, w kilku konkursach o Ciechanowie i inne).

Od 2016 roku pomysłodawczyni i prowadząca w PCKiSz w Ciechanowie warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży. Należy do kilku związków i stowarzyszeń twórczych, m.in. Stowarzyszenie Academia Europea Sarbieviana, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Związek Literatów na Mazowszu, TPZP. Była też przew. Komisji Rewizyjnej Zarządu Gł. SAP i w Jury konkursów dla dzieci i młodzieży.

Tworzy poezję, która w ocenie krytyków reprezentuje poziom literacki. Wieloletni dorobek uwieczniony także w antologiach poezji ciechanowskiej – m.in. „Romantycznej ziemi czar”, „Słowem ocalić słowo”, „Dziewiąta struna”, „Rozmowa pokoleń”, „O Laur Opina”, „Srebrne wiersze”, „Kropla słońca”, „Czas niesiony w teraźniejszość”, „Gwiazdy za płotem”, „Opinogórskie świecenie”, „Twórcy – drzewa ziemi naszej” (album poetycko – plastyczny) i wielu innych, także cennych jak „Cztery pory roku” (album poetycko-fotograficzny – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 2019), ” Druga dekada ” (Literacka Ziemia Ciechanowska, ZLM Ciechanów 2017), „Opinogóra w poezji” (red. Stefan Żagiel, Ciechanów 2014).

A z innych stron to – ” Poetycki dyptyk dla św. Jana Pawła II – Pisane sercem”, (Rzym 2016) , ” Antologia Ekumeniczna” (wydania cykliczne Książnica Podlaska Białystok), „Almanach Literacki dla uczczenia św. Jana Pawła II ( Lubliniec 2015), „Szukamy talentów wsi (Opoczno), ” Almanach – Moje ulubione wiersze” (Tarnowskie Góry), „…. nazwijcie Miłość moim imieniem” (2016), „Strofy piórem tkane (Mława 2019), „… Świat Marzeń, Świat Rzeczywistości…” (Działdowo 2010).

Barbara Sitek – Wyrembek… Kocha świat i ludzi, książki, podróże, fotografię, malarstwo, haft i robótki ręczne. Posiada dużą bibliotekę i kufry rękodzieła. Z pasją gromadzi stare widokówki i listy, także zdjęcia, ubiory i kapelusze oraz biżuterię. Zachwyca się starociami i bardzo szanuje tradycję i przekazy rodzinne. kocha swoje rodzinne pola i dom co w pamięci jak „pałac z okiennicami, pod kopułą strzechy, pobielany wiosna ręką Mamy”. A kłosy z pól wiecznie jak żywe w wazonach jej ubogiego domu.

Ceni prawdę, dobro, piękno, ciszę, prostotę i szczerość. Pielgrzymuje przez życie z kruchością prostej kobiety, matki, człowieka z sercem pełnym miłości do Boga i ludzi. Nie nagrody najważniejsze a człowiek i korzenie, i matka ziemia… I pamięć… Z czułością pochyla się nad każdym biednym, samotnym, odrzuconym, chorym…

Wdzięczna Bogu za dary, Synowi – Krzysztofowi Wyrembek – za skład wszystkich książek, okładki i fotografie, także dziękuje ludziom dobrej woli, którzy wspierali duchowo i materialnie wydanie książek.

Z nadzieją … że jak dotąd… Czytelnicy okażą się łaskawi i książki jej będą trafiać jak dotychczas do bibliotek w kraju i poza granice (USA, Canada, Rzym, Francja, Białoruś, Litwa, Słowacja).

Dalej tworzy na emeryturze, pisze, maluje, pisze ikony i robi batiki. I chciałaby znaleźć takie miejsce ciche i miłe, by stworzyć zaułek literacki czy Dom Pracy Twórczej, by stworzyć przyjazne miejsce dla twórczych działań oraz zgromadzić zebrane książki i pamiątki po Przodkach i Twórcach tej ziemi, by ocalić od zapomnienia, by znalazły miejsce dla potomnych.

Jej życiowe motto:
A jeśli żyć – to dla innych
A jeśli umierać – to dla Boga
A jeśli istnieć – to po coś
A jeśli kochać – to do końca.

Wyznaje –
Dzielmy się Dobrem, co nosimy w sobie
I ciepłym słowem, które jest nam dane.

Słowa jak ziarna – w cieple rąk
I w zrozumieniu serc – dojrzewają.

Wiecznie zapędzona, myśli czy da radę… bo czas ucieka, wieczność czeka…

Zdjęcia ze spotkania literackiego w dniu 29.08.2020 podczas prezentacji nowego tomiku poetyckiego pt. „Gdzie Światła Poezji Nie Gasną”.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article