Powiatowy Lekarz Weterynarii o grzebowisku w gminie Gołymin oraz czy są inne grzebowiska w naszym powiecie

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców powiatu ciechanowskiego dotyczących grzebowisk na terenie gminy Gołymin – Ośrodek oraz innych gmin na terenie powiatu ciechanowskiego – nasz portal w dniu 3 maja 2021 r. zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie z następującymi pytaniami:

1.) Czy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie wydawał decyzje pozwalające na utworzenie grzebowiska – padliny zwierzęcej zakopywanej w ziemi na terenie Powiatu Ciechanowskiego w latach 2011 – 2021. Jeśli tak to proszę wskazać w jakich miejscowościach i dla jakich przedsiębiorców oraz daty kiedy zostały wydane decyzje.

2.) Czy aktualnie złożone są wnioski o wydanie pozwolenia na utworzenie grzebowiska – padliny zwierzęcej w Powiecie Ciechanowskim – jeśli tak to proszę wskazać lokalizację o które ubiega się przedsiębiorca / rolnik – oraz jego nazwę przedsiębiorstwa.

3.) Jakie działania zostały podjęte przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie grzebowiska w miejscowości Zawady Dworskie gmina Gołymin – Ośrodek.

4.) Proszę o udzielenie informacji jakie są wymagania prawne aby takie grzebowisko padliny zwierzęcej mogło powstać.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie – w dniu 6 maja 2021 r. udzielił odpowiedzi – poniżej publikujemy pismo od PLW – dokument w wersji PDF

Previous ArticleNext Article