Jubileusz 115-lecia Orkiestry Dętej OSP w Ciechanowie

W sobotnie południe (03.10.2020.) przed budynkiem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie odbyła się uroczystość: „Jubileusz 115 – lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie”. Obchody honorowym patronatem objął: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik i Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka – Rak.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele władz Samorządowych, Powiatowych, Miejskich i Gminnych, Służb Mundurowych, Ratowniczych, Strażackich Kapelanów oraz mieszkańcy miasta i powiatu ciechanowskiego.

Uroczystość poprowadzili: dh Anna Wodzyńska – sekretarz Zarządu OSP w Ciechanowie oraz pwd. Szymon Ostromecki – komendant Hufca ZHP w Ciechanowie. Podczas obchodów odbył się koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, ponadto swoje umiejętności zaprezentowała Orkiestra Dęta Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku pod batutą Witolda Nowakowskiego i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie pod batutą Ryszarda Jasionowskiego.

Nie zabrakło również Kół Gospodyń Wiejskich z Rydzewa gm. Ciechanów, z Łysakowa gm. Grudusk, z Regimina, z Kołaczkowa gm. Opinogóra Górna i z Ciemniewa gm. Sońsk. Ważnym punktem jubileuszu było uhonorowanie zasłużonych odznaczeniami. Odznaczenie resortowe „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek KG PSP otrzymał ks. prałat Jan Dzieniszewski długoletni Kapelan Powiatowy Strażaków.

„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

  • Złoty Medal otrzymali Funkcjonariusze KP PSP W Ciechanowie: mł. bryg. Radosław Osiecki, st. ogn. Piotr Godlewski, st. ogn. Krzysztof Klonowski, st. og, Andrzej Małecki
  • Srebrny Medal otrzymał: dh Andrzej Poznański – OSP w Ciechanowie
  • Brązowy Medal otrzymali: dh Anna Wodzyńska – OSP Ciechanów oraz Mariusz Szymański – Komendant Straży Miejskiej

„Wzorowy Strażak” otrzymał: dh Łukasz Sękowski,

„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”

  • Złotą Odznakę otrzymali: dh Edyta Makowska, dh Piotr Kordowski ; dh Magdalena Krupińska – muzycy Orkiestr Dętej OSP w Ciechanowie,
  • Srebrną Odznakę otrzymali: dh Maja Milczarek; dh Matylda Wodzyńska; dh Artur Żurawski – muzycy Orkiestr Dętej OSP w Ciechanowie,

„Za wysługę lat” zostali uhonorowani: dh Arkadiusz Muszyński – 40 lat; dh Adam Malinowski i dh Artur Ściborowski – 35 lat; dh Cezary Pawlak – 30 lat – członkowie OSP w Ciechanowie:

Ponadto wyróżnienia z rąk Starosty Powiatu Ciechanowskiego Joanny Potockej – Rak otrzymali: mł. bryg. Radosław Osiecki – z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie; st. ogn. Piotr Godlewski – KP PSP w Ciechanowie; dh Albert Prymusiewicz – Prezes OSP w Lekowie; dh Czesław Kania – Prezes OSP w Nasierowie Dolnym; dh Tadeusz Kaźmierczak – Prezes OSP w Ościsłowie; dh Andrzej Stryjewski – Prezes OSP w Łysakowie; dh Robert Marcysiak – Naczelnik OSP w Młocku; dh Adam Gołębiewski – członek OSP w Modle; dh Zbigniew Borowski – członek OSP w Opinogórze Górnej; dh Leszek Dębski – Naczelnik OSP w Sarnowej Górze, dh Wojciech Copija – Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP w Ciechanowie, dh Włodzimierz Adamski, dh Stanisław Jędrzejewski oraz dh Paweł Dolecki – muzycy Orkiestry Dętej OSP w Ciechanowie, dh Anna Wodzyńska – sekretarza Zarządu OSP w Ciechanowie, dh Andrzej Chmielewski i dh Jan Prusiński – Honorowi Krwiodawcy oraz członkowie Oddziału Reg. PCK w Ciechanowie.

dh Anna Wodzyńska – sekretarz Zarządu OSP w Ciechanowie

pwd. Szymon Ostromecki – komendant Hufca ZHP w Ciechanowie.

Nie zabrakło również podziękowań za okazywaną pomoc i wsparcie. I tak Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie wyróżniła płaskorzeźbą św. Floriana: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA Macieja Wąsika, Senatora RP Jana Marię Jackowskiego, Posła na Sejm RP Annę Ewę Cicholską, Starostę Powiatu Ciechanowskiego Joannę Potocką – Rak, Wicestarostę Powiatu Ciechanowskiego Stanisława Kęsika, KG PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, Mazowieckiego KW PSP st. bryg. Jarosława Nowosielskiego, Dyrektora Biura Rej. PCK w Ciechanowie Bożenę Podleńską, Prezesa Zarządu PUK Mirosława Szymańczyka, p.o. Dyrektora PCKiSz im. M. Konopnickiej w Ciechanowie Annę Smolińską, Bernarda Grzankowskiego, dh Ryszarda Jasionowskiego wraz z Orkiestrą Dętą OSP w Grajewie; Witolda Nowakowskiego wraz z Orkiestrą Dętą Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Facebook OSP Ciechanów

Previous ArticleNext Article