Jubileusz 50 lecia OSP we Władysławowie 1970-2020r.

W niedzielę 06.09.2020 we Władysławowie (Gmina Opinogóra Górna) przed domem weselnym Magnat odbyła się uroczysta Msza Święta a po niej uroczystość 50  lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie 1970-2020. Podczas uroczystości były wspomnienia, czytany był rys historyczny który publikujemy poniżej oraz medale dla zasłużonych strażaków i ludzi którzy wspierają Ochotniczą Straż Pożarną we Władysławowie. Zdjęcia z uroczystości poniżej.

Rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie.
Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie została założona 5listopada 1970 r. Inicjatorami jej założenia byli dh. Bronisław Balicki, mieszkaniec Władysławowa oraz mieszkaniec pobliskiego Ciechanowa i zarazem strażak zawodowy, ogniomistrz Edward Smoliński.

Decyzja o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie została podjęta z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego, a co się z tym wiąże zwiększenia zagrożenia pożarowego nie tylko w samej wsi Władysławowo, ale też podlegających operacyjnie miejscowości Pomorze, Chrzanowo, Chrzanówek i Elżbiecin. Na pierwszym zebraniu założycielskim, spośród niewielu wówczas członków OSP wybrano Zarząd Jednostki w składzie: Aleksy Filipowicz – prezes, Bronisław Balicki – naczelnik, Marian Truszkowski – skarbnik.

Początki działalności były bardzo trudne. Jednostka nie posiadała własnego lokum, ani odpowiedniego sprzętu gaśniczego. Przez długi okres czasu była to jedyna jednostka w gminie, a nawet w powiecie, gdzie cała działalność strażacka skupiała się na prywatnej posesji i w prywatnym garażu naczelnika dh. Bronisława Balickiego. Dopiero w 1975 r. jednostka otrzymuje motopompę „POLONIA” P-03 wraz z niezbędnym sprzętem pożarniczym, co pozwala na pełne prowadzenie działalności gaśniczej na swym terenie. Przez okres prawie 20 lat jednostka przeżywa swoje wzloty i upadki. Kluczową sprawą staje się budowa garażu. Mimo, że jednostka zgromadziła już niektóre materiały budowlane, nie udało się tego problemu rozwiązać. Problem posiadania własnego lokum staje się kluczowym, gdyż jednostce przybywa sprzętu.

W 1993 r. otrzymuje drugą motopompę „POLONIA P-05”, a w 1996 r. Urząd Gminy przekazuje jednostce samochód TARPAN, który po odpowiednim przystosowaniu pełni rolę lekkiego samochodu pożarniczego. Prywatna posesja i garaż naczelnika stają się za małe i w 1998 r. Urząd Gminy oddaje jednostce w użytkowanie budynek po dawnej świetlicy wiejskiej, który po odpowiedniej modernizacji i remoncie zaspakaja na jakiś czas potrzeby strażaków.

Rok 1998 staje się przełomem w dotychczasowej działalności. Przybywa młodych, chętnych do pracy druhów, jednostka intensyfikuje swą działalność nie tylko w dziedzinie ratowniczo-gaśniczej, ale też na innych płaszczyznach m.in. pracach społecznych, działalności sportowej i kulturalnej. Mimo wielu przeciwności losu (śmierć założyciela jednostki dh. Balickiego oraz skarbnika dh. Mariana Truszkowskiego) jednostka uparcie dąży do zamierzonych celów.

W roku 2001 następuje zmiana na funkcji prezesa, gdzie wieloletniego prezesa zastępuje dh. Marek Łuczkowski, zaś w 2005 r. funkcję naczelnika obejmuje dh. Kazimierz Wiśniewski. Jest to dobra zmiana dla jednostki. Jednostka odnosi duże sukcesy w zakresie kronikarstwa (dh. Kazimierz Wiśniewski, zdobywca „Złotego Pióra” i tytuł kronikarza województwa mazowieckiego 2006 r.), trwają prace społeczne przy budowie nowego garażu, jednostka współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z pozyskanych środków finansowych od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz samorządu gminnego zakupiony zostaje średni samochód pożarniczy marki VOLVO, który służy jednostce do 2017 r. W tym roku następuje wymiana na nowy samochód marki RENAULT, który służy nam niezawodnie do dnia dzisiejszego.

Nie sposób pominąć jeszcze jednego wydarzenia z życia jednostki, a mianowicie usuwania skutków powodzi w m. Wionczenin gmina Słubice w powiecie płockim w 2010 r. Pomoc tym ludziom utwierdziła nas w przekonaniu, że wykonujemy „kawał” dobrej roboty i warto poświęcać czas aby pomagać innym. Taka działalność jednostki jest dobrze postrzegana przez władze samorządowe jak i lokalne społeczeństwo, dowodem czego jest sfinansowanie sztandaru dla jednostki, który zostaje jej wręczony w 2012 r.

Na dzień dzisiejszy jednostka OSP we Władysławowie liczy 31 druhów, z których 25 posiada odpowiednie przeszkolenie do prowadzenia akcji ratunkowych. Posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z odpowiednim wyposażeniem sprzętowym, oraz odpowiednie zaplecze, w postaci garażu i strażnicy. Jednostka w dalszym ciągu należy do wyróżniających się jednostek w gminie. Rocznica 50-lecia działalności jednostki będzie kolejną okazją do zaprezentowania lokalnej społeczności swych dotychczasowych osiągnięć, jak też planów na najbliższą przyszłość.

Poniżej nazwiska osób, które trwale zapisały się w historii naszej jednostki.

  • Dotychczasowi prezesi jednostki: dh. Aleksy Filipowicz, dh. Marek Łuczkowski (obecny prezes jednostki).
  • Dotychczasowi naczelnicy jednostki: dh. Bronisław Balicki, dh. Piotr Filipowicz, dh. Kazimierz Wiśniewski (obecny kronikarz jednostki), dh. Bogumił Franckiewicz (obecny naczelnik jednostki).
  • Dotychczasowi skarbnicy jednostki: dh. Marian Truszkowski, dh. Roman Ozdarski, dh. Jan Bałdyga, dh. Michał Borowiec (obecny skarbnik jednostki).

Aktualny skład Zarządu: dh. Marek Łuczkowski – prezes, dh. Bogumił Franckiewicz – naczelnik, dh. Michał Borowiec –skarbnik.

Zdjęcia z uroczystości jubileuszu 50 lecia OSP we Władysławowie w dniu 06.09.2020

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Rys historyczny Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie.

Previous ArticleNext Article