Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Klasztorek

We wtorek 8 września 2020r. w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwane w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Siewnej Polskie Stronnictwo Ludowe w asyście pocztu sztandarowego uczestniczyło w Klasztorku w dziękczynnej mszy świętej. Dziękowano za pomyślnie zebrane plony.

W darze ołtarza złożono tradycyjny bochen chleba, warzywa, owoce ziemniaki, miód i bukiet kwiatów oraz ziarno zbóż na nowe zasiewy. Jak w homilii zaznaczył ksiądz proboszcz Wojciech Hubert dziękczynienie Bogu za pomyślne zbiory i modlitwa o urodzaje wrosły mocno w ludową tradycję. PSL to od lat kontynuuje tu w Klasztorku.

Przed mszą świętą na grobie ks.infułata L. Kokosińskiego wieloletniego duszpasterza rolników odmówiono modlitwę i zapalono znicz. Po mszy świętej składano życzenia Imieninowe księdzu prefektowi Radosławowi Wisniewskiemu.

Maria Leśniewska

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article