Konferencja pt. „Zdrowie i rozwój Mazowsza” – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

W środę 15.09.2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się konferencja pt. „Zdrowie i rozwój Mazowsza – #eFEktUE”. Podczas konferencji przedstawiono zrealizowane projekty europejskie na Mazowszu oraz ile pieniędzy z programów regionalnych trafiło do beneficjentów.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o założeniach nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Mazowsza  2021 – 2027 oraz propozycjach aktualizacji dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze”.

W tym roku hasłem konferencji było: „Zdrowie i rozwój Mazowsza – #eFEktUE”. Główną tematyką konferencji było omówienie: „Czy środki europejskie pomogły przetrwać trudny czas pandemii? Jak subregion ciechanowski poradził sobie i czy wygrał walkę z COVID-19?

Na te pytania odpowiadali: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Marcin Wajda – dyrektor DRR FE, Joanna Potocka – Rak – Starostwa Powiatu Ciechanowskiego, Andrzej Kamasa – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie, Iwona Szwejkowska – kierownik Działu Rozwoju i Piotr Wójcik – kanclerz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Robert Szczepankowski – prezes T4B, Anna Jemielita – właściciel Akademii Rozwoju, Krzysztof Przybyłko – przedstawiciel firmy „Lubas Poliuretany Sp. Jawna”, Elżbieta Kozubek – dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: materiał prasowy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Previous ArticleNext Article