Unijne wsparcie dla szkół z subregionu ciechanowskiego – konferencja

W środę 15.09.2021 r. w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie odbyła się konferencja podczas, której zostały podpisane umowy i przyznane wsparcie finansowe dla Beneficjentów z terenów:

Powiat Ciechanów:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku – Gmina Glinojeck.
  • Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – Gmina Ojrzeń.
  • Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku – Gmina Sońsk.

Wsparcie otrzymali również:

  • Urzędy Gmin: Lipowiec Kościelny, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Baboszewo, Nowe Miasto, Lutocin, Obryte, Bieżuń.
  • Powiaty: Płoński i Żuromiński
  • Miasto i Gmina: Sochocin, Raciąż, Czerwińsk nad Wisłą, Lubowidz

Wartość realizowanego przez samorząd Mazowsza unijnego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego wynosi już ponad 55 mln zł. Sprzęt trafi do placówek, które do tej pory jeszcze nie brały udziału w programie. W subregionie ciechanowskim sprzęt otrzyma 18 szkół.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

– Sprzęt, jaki otrzymają szkoły, będzie stanowił bardzo duże wsparcie nie tylko w okresie pandemii – wskazuje radny Konrad Wojnarowski. – Chcemy zadbać o to, by jak najwięcej uczniów miało dostęp do nowoczesnych pomocy naukowych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Do szkół trafią m.in. stanowiska komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, laptopy, projektory oraz moduły i programy edukacyjne, w tym pakiety Office 365. Jeśli będzie konieczne zorganizowanie nauki zdalnej, uczniowie bez dostępu do sieci zostaną wyposażeni w internet mobilny.

Program obejmuje również szkolenia oraz zdalne instruktaże, które pomogą nauczycielom i uczniom efektywnie korzystać z zakupionego sprzętu.

Gmina Glinojeck

Edukacja zdalna jest wciąż ogromnym wyzwaniem organizacyjnym dla szkół, nauczycieli, uczniów, a także samych rodziców.

Dlatego pomoc z Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19 inwestowana jest w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe oraz szkolenia, których celem jest również ograniczenie ryzyka wykluczenia edukacyjnego – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Gmina Sońsk

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: materiał prasowy – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Previous ArticleNext Article