Święto Konstytucji 3 maja w Ciechanowie

W dniu 3 maja 2022 r. o godzinie 10:30 na placu Kościuszki w Ciechanowie pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej odbyła się uroczystość z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty a później w kościele św. Tekli została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę.

231 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Zdjęcia z uroczystości

Przemarsz pocztów sztandarowych

Zdjęcia, video: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article