Nowe zarządy w dwóch miejskich spółkach

Podczas dzisiejszych posiedzeń rad nadzorczych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego doszło do powołania prezesów tych spółek. Po rezygnacji Marcina Burchackiego funkcję prezesa ZWiK objął Piotr Wojciechowski. Po rezygnacji Łukasza Lewandowskiego na stanowisko prezesa TBS został powołany Karol Makijonko.

Piotr Wojciechowski

Został wybrany nowym prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jego poprzednik (Marcin Burchacki) rezygnację z funkcji prezesa złożył po prawie 5,5 roku pracy na tym stanowisku. Wcześniej w Ciechanowie pełnił też funkcję sekretarza miasta. Obecnie podjął się nowego wyzwania zawodowego i został zastępcą burmistrza Mławy.

Piotr Wojciechowski ma 39 lat. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w specjalności inżynieria komunalna. Od kilkunastu lat zawodowo związany z branżą sanitarną. Pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie na szczeblu kierowniczym. Posiada uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Pplskich w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz elektroenergetycznych. W latach 2018-2024 sprawował mandat radnego Rady Miasta Ciechanów, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ponownie wybrany na radnego Rady Miasta Ciechanów w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 roku, społecznik, instruktor i pasjonat sportu.

Karol Makijonko

Stanowisko prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechanowie obejmie Karol Makijonko. Wcześniej pełniący tę funkcję Łukasz Lewandowski złożył rezygnację po prawie 8 latach kierowania miejską spółką. Został dyrektorem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Nowy prezes TBS ma 37 lat. Ukończył studia I stopnia na kierunku administracja oraz studia magisterskie o specjalności administracja publiczna. Przez ponad 17 lat był związany z samorządem powiatowym. Ponad 4 lata pracował na stanowisku zastępcy kierownika w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych. Ukończył szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem M_o_R ® Foundation Examination, weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych. W latach 2018-2024 radny Rady Miasta Ciechanów. Od kwietnia 2024 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów.

Piotr Wojciechowski i Karol Makijonko

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article